‘Te weinig debat over duurzame energie’

De Nederlandse politiek bekommert zich amper om de energievoorziening op lange termijn. In plaats van na te denken over energiebesparing, opwekking van duurzame elektriciteit en uitstoot van broeikasgassen, zijn Nederlandse politici vooral bezig met marktwerking en keuzevrijheid voor de consument....

Van onze verslaggever Xander van Uffelen

In landen als Duitsland en Zweden hebben parlementariërs veel meer aandacht voor duurzame energie. Zelfs in de Verenigde Staten besteden politici meer aandacht aan de opwekking van stroom met wind, water, zon of biomassa. Voor het onderzoek bekeek Roland Berger alle wetsteksten en parlementaire stukken uit zeven landen over een periode van vier jaar.

Nederlandse politici besteden ook weinig aandacht aan de toevoer van olie en gas uit instabiele regio’s, constateert adviseur Arnoud van der Slot van Roland Berger. In de toekomst zal Nederland olie en gas vaker uit het Midden- Oosten, Rusland of Noord-Afrika moeten halen. ‘De gasbel van Slochteren geeft Nederland schijnzekerheid. Het belang van duurzame energie, en de waarde van een sterke Nederlandse energiesector, raakt daardoor in het politieke debat op de achtergrond. In plaats daarvan maken Nederlandse politici zich druk over onderwerpen als de keuzevrijheid voor de klant, de vrije markt en de energieprijzen. Maar over 25 jaar is het gas wel grotendeels op.’

Het onderzoek van Roland Berger – getiteld Ligt het zwaartepunt in het Nederlandse energiedebat op de juiste plaats? – komt op een moment dat er een fundamenteel meningsverschil bestaat tussen de Nederlandse energiebedrijven en minister Brinkhorst van Economische Zaken over het energiebeleid. Brinkhorst wil met steun van het parlement bedrijven als Nuon en Essent opknippen in een commerciële poot, en een publiek deel met het fysieke stroomnetwerk. De vrije markt zal door de splitsing eerlijker functioneren, stelt Brinkhorst.

Volgens een manifest van milieudeskundige Wouter van Dieren gaat deze preoccupatie met de vrije markt ten kostte van duurzaamheid en de geopolitieke belangen van energiebedrijven. Aangezien Van Dieren deels door de energiebedrijven is betaald, heeft Brinkhorst zijn argumenten uit dit manifest terzijde geschoven.

Adviesbureau Roland Berger geeft nu een kwantitatieve onderbouwing aan het Nederlandse debat.

Meer over