Nieuws

Tata Steels groene staal-belofte maakt einde aan CO2-project voor de kust van IJmuiden

De versnelde overstap naar waterstof, die Tata Steel vorige week onder druk aankondigde, heeft een einde gemaakt aan een ander vergroeningsplan, te weten: CO2-opslag voor de kust van IJmuiden.

Door de aangekondigde ommezwaai richting ‘groen staal’ van Tata is te weinig van het broeikasgas voorhanden om het project ‘in de huidige vorm’ door te laten gaan. Dit maakte de organisatie achter Athos, zoals het CO2-project heet, maandag bekend. Vanuit de milieuhoek is men opgetogen, omdat ze het zogenoemde Carbon Capture & Storage (CCS) zien als schaamlap voor kolenstook. Tegenover de milieugroepen staan tal van deskundigen die menen dat de klimaatdoelen van Parijs onhaalbaar zijn zonder CCS.

Meer over