NIEUWS

Tata Steel Europe opgesplitst, IJmuiden apart in de etalage, los van Britse tak

Tata Steel Europe wordt opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijven die los van elkaar in de etalage worden gezet. Tata Steel Nederland zal daardoor niet meer in één bedrijf zitten met het Britse Tata, dat al sinds de fusie in 1999 continu verliesgevend is geweest. Hiermee wordt voldaan aan een wens van de Nederlandse commissarissen en de ondernemingsraad.

Tata Steel IJmuiden kan na de verkoop van het bedrijf gaan werken aan duurzaamheid. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant
Tata Steel IJmuiden kan na de verkoop van het bedrijf gaan werken aan duurzaamheid.Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Het nieuw afgesplitste Nederlandse bedrijf krijgt twee onderdelen: Tata Steel IJmuiden en Tata Steel staalverwerking, waarin alle downstreamactiviteiten, zoals de buizenfabriek in Oosterhout, SAB profiel in IJsselstein en ook Hille & Müller in Düsseldorf worden ondergebracht.

Belangrijk is dat Tata Steel Nederland een eigen raad van commissarissen houdt. ‘Er verandert niets aan de huidige governance structuur’, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis, die tevreden is over de opzet. ‘Eindelijk wordt die hele kleilaag ertussenuit gehaald.’ Henrik Adam, de huidige topman van het op te heffen Tata Steel Europe, zegt dat het aantal banen dat door de opsplitsing verloren gaat, beperkt zal zijn tot een aantal functies in het senior management. Adam zelf zal het opsplitsingsproces verder begeleiden.

Werknemers

Maandag zal het splitsingsplan voor advies worden voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. Volgens de plannen zullen de elfduizend werknemers van Tata Steel Nederland, onder wie negenduizend in IJmuiden, overgaan naar een nieuwe organisatie. Die zal onder leiding staan van een directiecomité waarvan Hans van den Berg de voorzitter is. De directie erkent dat voor een aantal activiteiten coördinatie nodig zal zijn tussen Tata Steel Nederland en Tata Steel Groot-Brittannië, ‘denk aan het bedienen van grote gezamenlijke klanten’.

Hans van den Berg en financiële topman Co van Dort stellen dat ze na de scheiding Tata in Nederland zullen optimaliseren en inrichten voor een duurzame toekomst. ‘Onder aan de streep moeten we genoeg verdienen om blijvend te investeren in onze duurzame toekomst. We hebben vertrouwen in deze toekomst, want we weten wat we in huis hebben’, aldus een verklaring van de directie in een bericht aan het personeel.

Duurzaam

Hoe dat moet is onduidelijk. De directie zelf richt zich op de opslag van CO2. De vakbonden zien dat als een tijdelijke oplossing en willen dat het bedrijf zo snel mogelijk overschakelt op duurzame energie, met name waterstof. Dat vergt een investering van 1,4 miljard euro. Toevallig maakten CDA en VVD vrijdag bekend miljarden te willen uittrekken voor verduurzaming van de Nederlandse industrie.

Het moederbedrijf in India heeft steeds gezegd van de Europese activiteiten af te willen. Door de scheiding kunnen ze apart worden verkocht. Van het Britse deel zijn de afgelopen jaren al grote stukken afgesneden en verkocht. Eigenlijk is daar alleen het staalbedrijf Port Talbot in Wales van over. ‘Scheiden na 20 jaar zal pijn doen’, zegt Henrik Adam, hoewel dat standpunt in IJmuiden door weinig mensen zal worden gedeeld.

Meer over