Systeembeheerder wil ‘iets met mensen’

Het aantal banen groeit fors en het aantal werklozen daalt rap. Werkloze ouderen profiteren hier, net als laagopgeleiden, echter niet van....

Van onze verslaggeefster Elsbeth Stoker

Mistig, zo omschrijft de 57-jarige Peter Molenaar zijn toekomst. ‘Als ik plannen moet maken, krijg ik een vaag gevoel.’ Zo’n 35 jaar werkte hij als systeembeheerder bij een softwarebedrijf. Een half jaar geleden werd hij ‘wegbezuinigd’ en sindsdien is ‘in between jobs’.

Gezien zijn leeftijd weet hij dat zijn sollicitatiebrief bij de meeste werkgevers onder op de stapel belandt. ‘Ik zou graag zeggen: hier ben ik en kijk eens wat voor goede, ervaren kracht ik ben. Maar ik weet dat werkgevers de voorkeur geven aan jongere werkzoekenden.’

Molenaar is niet de enige met dat probleem; de banenjacht van 138 duizend 45-plussers loopt momenteel spaak. Jongeren met een diploma hebben tien keer zoveel kans op een baan als werkloze 45-plussers, aldus Bart Crouwers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De kans dat een oudere werkloze een baan vindt binnen zes maanden is kleiner dan 10 procent. Na die tijd neemt die kans alleen maar af.

Hoewel de arbeidsmarkt aantrekt en het aantal werklozen met duizenden per maand daalt, profiteren de 45-plussers hier nog nauwelijks van. ‘Ouderen hebben het imago dat ze duur, vaak ziek en minder productief zijn. De speciale ouderenregelingen – zoals extra vrije dagen die in veel CAO’s zijn opgenomen – maken hen inderdaad duur. Maar de rest van de vooroordelen is onzin.’

In tegenstelling tot kansarme jongeren – voor wie veertigduizend leer-werktrajecten worden gecreëerd door de Taskforce Jeugdwerkloosheid – zijn er voor werkloze ouderen weinig extra voorzieningen. Daarom kunnen zij in meerdere CWI’s sinds enkele maanden een test doen in het Competentie Test Centrum (CTC). Inmiddels hebben vierduizend werkzoekenden zich laten testen op motivatie, interesse, persoonlijkheid en capaciteiten.

‘Ze vragen je het hemd van je lijf’, concludeert Molenaar, die onlangs een test deed bij het CWI in Utrecht. En wat blijkt: de voormalige systeembeheerder is een ‘sociaal dier’. Hij scoort hoog op sensitiviteit en sociaal gedrag. ‘Dat wist ik eigenlijk al, maar ik heb besloten om hier bij mijn volgende baan iets mee te doen.’ Hij hoopt ‘iets met mensen’ in bijvoorbeeld de gezondheidszorg te kunnen doen.

‘Veel ouderen zijn bijvoorbeeld eenzijdig opgeleid of hun vroegere werkzaamheden bestaan niet meer vanwege technische ontwikkelingen’, legt Crouwers uit. Door hun competenties te onderzoeken, krijg je een compleet overzicht van al de vaardigheden die iemand tijdens zijn leven heeft ontwikkeld, voegt Elisabeth Goedhart, coördinator van het Utrechtse CTC, toe. ‘Sommigen deelnemers ontdekken nieuwe mogelijkheden en hopelijk val je meer op als je ook je competenties op je CV vermeldt.’

Bovendien zijn de testen goed voor het zelfvertrouwen van de werklozen, stelt Crouwers. ‘En als er een gebrek aan scholing blijkt, kan daaraan gewerkt worden.’ Onduidelijk is hoeveel van de vierduizend werkzoekenden die zich hebben laten testen, al een baan hebben gevonden. In juli evalueert het CWI het project. Voor Molenaar heeft de nieuw verworven zelfkennis nog geen baan opgeleverd. ‘Maar ik blijf solliciteren en hopen. Wie weet belt er wel een geïnteresseerde werkgever na het lezen van dit artikel?’

Meer over