Supermarkt klaagt: mandarijntje is geen gifbom

De overheid moet alle steun aan de milieubeweging opschorten, zolang die ‘ongeruste consumenten misleidt’ met ‘valse voorlichting’ over de kwaliteit van groente en fruit in Nederland....

Dat stelt voorzitter Klaas van den Doel van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die spreekt namens bijna alle supermarkten in Nederland.

Van den Doel haalde donderdag op een persconferentie fel uit naar de milieubeweging. Die zou haar jaarlijks onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit baseren op ‘misbruik’ van het ontbreken van Nederlandse teeltvoorschriften voor bijvoorbeeld mandarijnen. En dat terwijl deze vruchten hier eenvoudigweg niet worden geteeld. De milieubeweging, stelt het CBL, hanteert dus een nulnorm voor bestrijdingsmiddelen, wat niet reëel zou zijn.

Ook fabrikanten, de toeleveranciers van supermarkten, moesten het gisteren ontgelden tijdens de jaarlijkse persconferentie van het CBL. ‘Ik geef de voedingsfabrikanten één advies: stop met dat gezeur over te lage prijzen en klaag niet langer dat we jullie de strot dichtknijpen’.

Van den Doel verwijt fabrikanten dat ze niet voldoende innoveren. Waar de hele industrie in 2006 naar verwachting 13 procent meer gaat investeren dan nu, dalen de investeringen van voedingsfabrikanten volgend jaar met 6 procent. Dit jaar was er al een daling van 3 procent.

De voedingsfabrikanten zeggen niet te kunnen innoveren omdat de supermarkten te lage inkoopsprijzen bedingen. ‘Wij kampen ook met lage prijzen door de prijsoorlog’, repliceert Van den Doel, ‘maar wij innoveren wel’.

Hij voorspelt dat het aandeel van huismerken in de supermarkten volgend jaar met bijna 4 procent groeit tot een kwart van alle consumentenbestedingen. Nu is dat aandeel nog 21 procent. Zo verschuift ongeveer een miljard euro aan omzet van A-merkfabrikanten naar huismerken van de supermarkten zelf. En die verschuiving houdt de komende jaren aan: in Duitsland is het huismerk-aandeel in de supermarkten 35 procent, in Groot-Brittannië is dat gestegen tot 40 procent.

De CBL-voorzitter constateert dat de supermarktoorlog ‘de ergste klappen heeft gehad’. Nadat de omzetten in de supermarkten vanaf eind 2003 door de prijsoorlog overal daalden, speelden de meeste winkels dit jaar quitte en verwacht het CBL in 2006 een stijging van 1 procent.

De supermarktoorlog woedt weliswaar voort, maar dan op andere fronten – op het niveau van service, specialisaties, vernieuwing van winkels en op het uitdragen van bijvoorbeeld een milieuvriendelijk imago. Zo heeft Albert Heijn een heel nieuw type winkel geopend en gaat Super De Boer een groot deel van zijn versassortiment duurzaam laten produceren.

De industrie heeft gefaald in het terugdringen van zwerfafval tot 45 procent. Van den Doel wijt dit falen aan de gemeenten, die zouden hebben verzuimd het weggooien van afval op straat streng te beboeten, zoals eerder is toegezegd. Dit betekent dat er volgend jaar mogelijk statiegeld op blikjes en wegwerpflesjes wordt geheven.

Uit het jaarlijks kerstonderzoek van het CBL blijkt dat Nederlanders steeds meer geld uitgeven aan kerstdiners. Het restaurantbezoek stijgt van 4 naar 7 procent op eerste kerstdag. De meeste Nederlanders koken en eten in huiselijke kring. De helft zegt dat geld bij de kerstinkopen geen rol speelt.

Meer over