Stroom duur door vrije markt

Door de liberalisering van de stroommarkt gaan de kosten van elektriciteit juist omhoog. Een doorsnee huishouden is jaarlijks twintig euro duurder uit....

Van onze verslaggever Xander van Uffelen

De voordelen van liberalisering wegen niet op tegen de kostenstijgingen. Stroombedrijven besparen per klant weliswaar zo'n vijftien euro op jaarbasis. Maar zelfs als dit geringe voordeel rond 2008 wordt bereikt, zijn consumenten voor hun stroom zo'n vijf euro duurder uit.

'Het effect van liberalisering op de prijzen is eigenlijk drie keer niks', constateert Arnoud van der Slot van Roland Berger. 'Stijgende kosten van brandstof of een verhoging van belastingen, hebben veel meer invloed op prijzen.'

Daarmee is liberalisering niet onzinnig, nuanceert Van der Slot. 'Het goede nieuws blijft dat consumenten kunnen kiezen.' Sinds 1 juli mogen consumenten voor hun gas en stroom een andere leverancier selecteren.

Het geringe effect op prijzen wordt veroorzaakt door de prijsopbouw van elektriciteit. Energiebedrijven hebben geen invloed op de hoogte van belastingen en het tarief van transport. Ook de grondstof van stroom - kolen of gas - is niet te beïnvloeden. Slechts 116 euro van de totale 501 euro die een huishouden per jaar kwijt is aan stroom, wordt beïnvloed door de vrije markt.

De aanloop naar de vrije markt leverde evenmin een kostenvoordeel op. Door hogere belasting steeg de prijs van elektriciteit fors.

De verbetering van efficiency ging op aan extra uitgaven voor marketing. Aan reclame geven bedrijven jaarlijks naar schatting acht à tien euro per klant uit .

Bij gasprijzen is er nog wel enig voordeel; naar schatting zo'n 55 euro per jaar.

Meer over