‘Stop ontwijken successiebelasting’

De routen om te ontkomen aan erfenisbelasting moeten afgesloten worden. Ook vermogende Nederlanders moeten deze belasting betalen. Alleen wanneer dit lukt, kunnen de tarieven voor de erfenisbelasting voor iedereen omlaag....

De Jager stoort zich aan de vele belastingconstructies die het mogelijk maken te ontkomen aan successiebelasting. Hij hoopt deze onmogelijk te maken in zijn nieuwe beoogde wet Schenk- en Erfenisbelasting, een veel toegankelijker naam dan de huidige Successiewet. Volgens de Jager sluit de praktijk van de erfenisbelasting niet aan bij de maatschappij en wordt hij daardoor vaak als onrechtvaardig gevoeld.

De staatssecretaris wil de erfenisbelasting niet afschaffen. Hij verzet zich tegen de redenering dat een belasting op een erfenis een vorm van ‘dubbele belasting’ is.

De overledene heeft tijdens zijn leven al belasting heeft betaald over zijn inkomen. Dus is elke erfbelasting de tweede belasting die geheven wordt over dit vermogen. De Jager is het hier niet mee eens, omdat de erfgenaam wel voor het eerst belasting betaalt. Ook krijgt deze erfgenaam vermogen waarvoor hij niets heeft hoeven doen en waardoor toch zijn draagkracht toeneemt. Volgens De Jager is het ‘helemaal niet onredelijk daar belasting over te betalen’.

De Jager noemt het wel onredelijk dat Jan Modaal belasting betaalt en een miljonair die geld heeft voor een financieel adviseur niet. De Jager waarschuwt dat de staat hierdoor jaarlijks grote inkomsten mis loopt.

Elk jaar ontvangt de belastingdienst twee miljard euro aan inkomsten uit erfenissen. Dit bedrag wil De Jager blijven ontvangen. Toch wil hij de tarieven verlagen tot beneden de 50 procent. Nu is het hoogste erfenistarief 68 procent. De Jager hoopt dat hij de wet zo kan veranderen dat meer, vooral vermogende, burgers erfenisbelasting betalen.

De Jager wil voor de zomer duidelijk maken hoe hij de wet wil veranderen. Hij presenteerde maandagavond vooral ‘denkrichtingen’, om bijvoorbeeld buitenlandse trusts aan te pakken. Deze zouden dezelfde belastingbehandeling moeten krijgen als stichtingen, waardoor het belastingvoordeel zou verdwijnen.

Meer over