Steun voor EU en euro is groot in Nederland

RIJSWIJK..

Van onze verslaggever

Nederlanders zijn positief over Europa: 78 procent van de bevolking vindt het een goede zaak dat Nederland lid is van de Europese Unie, 63 procent steunt de invoering van de euro.

Dit blijkt uit de Sociale en Culturele Verkenningen, die vandaag worden gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Alleen de Italianen vertonen een vergelijkbaar enthousiasme voor Europa. Andere naties zijn aanzienlijk sceptischer. Slechts 40 procent van de Britten vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak, evenals 42 procent van de Duitsers, 46 procent van de Belgen en 50 procent van de Fransen.

Nederlanders vinden het geen probleem om buitenlands beleid (ten opzichte van landen buiten de EU) en defensie uit handen te geven. Meer dan driekwart van de bevolking laat beslissingen op dit gebied met een gerust hart aan Europa over. Wel vinden Nederlanders dat sociale zaken, cultuurbeleid en onderwijs in nationale handen moeten blijven.

De positieve houding ten opzichte van Europa is niet gebaseerd op grondige kennis. Slechts 12 procent van de Nederlanders zegt veel te weten over de EU.

Meer over