Starten bedrijf kan in 2001 voortaan zonder diploma

Voor het beginnen van een bedrijf is vanaf 2001 geen speciaal diploma meer nodig. Het kabinet heeft dit vrijdag besloten....

Het kabinet wil op deze manier de werkgelegenheid stimuleren en hoopt dat vooral allochtonen daardoor sneller ondernemer worden. Aan de beslissing is een onderzoek voorafgegaan van VVD-minister Jorritsma van Economische Zaken naar de afschaffing van het middenstandsdiploma in 1996.

Jorritsma kwam tot de conclusie dat het diploma Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV), dat voor het middenstandsdiploma in de plaats kwam, overbodig is en beginnende ondernemers eerder hindert dan helpt. Het diploma heeft nauwelijks waarde voor de kwaliteit van het ondernemerschap. Daarom besloot het kabinet de hele Vestigingswet maar in te trekken.

Jorritsma is niet bang voor ongewenste neveneffecten. Zo voorspelde de werkgeversorganisatie dat ondernemers zonder diploma sneller failliet zullen gaan. Bovendien eisen sommige branches nog wel andere diploma's. Beginnende eigenaren van bouw-, auto-, installatie- en levensmiddelenbedrijven moeten voldoen aan de eisen van hun eigen brancheorgranisatie.

CDA-leider De Hoop Scheffer pleitte gisteren juist voor een scherpere handhaving van de Vestigingswet. 'Het toezicht is verflodderd', zei de CDA-leider. 'Het moet weer veel strenger.'

De Hoop Scheffer is dan ook mordicus tegen de afschaffing van de wet. 'Het is een slecht voorstel. Zo haal je Beun de Haas weer binnen.'

Meer over