SNS Reaal wijzigt top wegens integratie

W. Tuinenburg (60 jaar) vertrekt als vice-voorzitter van de SNS Reaal Groep. Hij maakt plaats voor de 36-jarige registeraccountant G....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Met de herschikking van de top komt bij SNS Reaal de integratie van het bankbedrijf en het verzekeringsbedrijf op gang.

Na de twee wijzigingen blijven er zes bestuurders over voor de drie hoogste bestuursorganen van het concern (naast de twee genoemde ook de hoofddirectie Reaal Verzekering). Vier van hen hebben dubbele functies. Volgens de woordvoerder van SNS Reaal zal de mate waarin de drie organen in de toekomst geïntegreerd kunnen worden, vooral afhangen van de eisen die de toezichthouders stellen aan bankverzekeraars. Wout Tuinenburg was bestuursvoorzitter van Reaal toen de fusie met SNS in 1996 rond kwam. Daarvoor had hij bij De Centrale, de verzekeringsmaatschappij van de vroegere vakvereniging NVV, orde op zaken gesteld. Hij was daar terecht gekomen na een langdurig verblijf in de vakbeweging.

Als kaderlid, later penningmeester, van de Industriebond NVV (later Industriebond FNV) maakte hij naam als hard onderhandelaar en koel rekenaar. Eén van zijn vroegere collega's typeert hem als een man die niet zozeer werkt op basis van argumenten, maar zijn doel weet te bereiken door het bewerken van mensen.

Tuinenburg wordt verder gekenschetst als een heel slimme man. Op financieel gebied verrichtte hij bij de Industriebond wonderen. Terwijl het aantal leden eind jaren zeventig, begin jaren tachtig met 20.000 per jaar afnam, steeg het vermogen van de organisatie met tientallen miljoenen guldens.

Omdat Tuinenburg in de vakbeweging een exponent was van de nieuwe zakelijkheid keek niemand op van zijn overstap van naar de verzekeringswereld van De Centrale. Hij trof daar 'een grote rotzooi' aan, die hij met harde hand reorganiseerde. Door het samensmelten met Concordia (de verzekeraar van de vroegere NKV) en andere vakbondsgerelateerde bedrijven als de Hollandse Koopmansbank en de CVB Bank ontstond in 1990 Reaal, ontdaan van alle vakbondsideologie. Ook in die fusies maakte Tuinenburg zich niet populair. Hem wordt vooral verweten op de man te spelen, en niet de weg van de redelijke overtuiging te kiezen.

Een vakbondsman in hart en nieren is Tuinenburg altijd gebleven. Inmiddels is hij veertig jaar lid van de Industriebond (nu onderdeel van FNV Bondgenoten) en het speldje dat hij daarvoor in ontvangst mocht nemen, draagt hij met de nodige trots. Getuigen daarvan roepen de staking bij Hoogovens in herinnering, begin jaren zeventig. Daar stond Tuinenburg samen met Arie Groenevelt op de barricaden, een van de weinige keren dat Tuinenburg nadrukkelijk voor het voetlicht kwam. Hij was ook de man achter Dick Visser, Groenevelts opvolger. Een ex-collega: 'Op de achtergrond had hij het altijd meer naar zijn zin. Daar kreeg hij meer voor elkaar dan als boegbeeld.'

Meer over