Nieuws

Shell wil elektrische rijder binnenhalen met verkoop van groene stroom

Shell gaat proberen elektrische autorijders aan zich te binden door zelf groene stroom te leveren aan huishoudens. Contractanten met een elektrische auto kunnen dan korting krijgen op een elektrische laadpaal voor thuis en een stroomtankbeurt bij een Shell-station.

Laadpunt voor elektrische auto's van Shell. Beeld Simon Lenskens
Laadpunt voor elektrische auto's van Shell.Beeld Simon Lenskens

Donderdag maakte Shell bekend dat het van de Autoriteit Consument & Markt een vergunning heeft gekregen voor het energiebedrijf onder de naam Shell Energy. Voor het einde van het jaar wil het de eerste huishoudens verwelkomen.

Shells belofte is dat de klant alleen groene stroom krijgt die in Nederland is opgewekt. Eerst nog door garanties van oorsprong te kopen, maar op termijn zal de stroom volledig uit eigen wind- en zonneparken komen. Bij gas, dat Shell naast stroom ook gaat leveren aan huishoudens, kan de klant kiezen voor het compenseren van de CO2-uitstoot.

Gezapige markt

Dat het grote Shell – vooral goed in riskante projecten in de hoop op grote winsten – nu in de tamelijk gezapige markt van energiecontracten stapt, komt niet helemaal als verrassing. In Groot-Brittannië en Duitsland heeft het hiermee al ervaring opgedaan. En al langer werd erop gezinspeeld actief te worden op de thuismarkt voor stroom en gas.

In 2019 probeerde Shell al voet te zetten op de Nederlandse energiemarkt. Toen met de overnamepoging van het relatief duurzame Eneco, die tot grote interne teleurstelling mislukte vanwege een te laag bod. Met Shell Energy probeert het bedrijf nu op eigen kracht een positie te veroveren tussen andere partijen die hun stroom inkopen, zoals Greenchoice en Vandebron.

Shell heeft naar klanten toe een inspanningsverplichting ze te helpen verduurzamen, oordeelde de rechter tijdens de klimaatzaak in mei. Het leveren van groene energie past in deze opdracht, maar is volgens een woordvoerder geen reactie op de uitspraak – waartegen Shell in hoger beroep gaat. ‘Dit is niet een paddestoel die nu ineens omhoog schiet’, zegt ze. ‘Zo’n traject duurt veel langer.’

Greenwashing

Om het verwijt van greenwashing te voorkomen, treedt Shell lang niet altijd naar buiten met groene plannen. Nu wel, omdat het bedrijf meent benzinerijders te kunnen verleiden over te stappen op een elektrische auto. Door contractanten 100 procent groene stroom van eigen bodem te leveren tegen 30 procent korting bij Shell-snellaadstations langs de weg en met 150 euro korting op thuislaadapparatuur.

Ondanks dit initiatief zal het gros van de autorijders bij Shell voorlopig niet aansluiten bij een van de 200 snelladers die het bedrijf momenteel verspreid over het land heeft, maar gewoon fossiele brandstoffen blijven tanken. Brandstoffen die Shell zelf opboort en verwerkt, waarbij nog voor ze verbranden in een auto ook broeikasgassen vrijkomen.

Over deze uitstoot van Shell zelf was de rechter in mei nog stelliger dan over die van de klant: Shell is verplicht die terug te brengen in lijn met het internationale klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Concreet betekent dit dat in 2030 Shells CO2-uitstoot met 45 procent moet zijn gereduceerd.

‘Met het reduceren van onze eigen uitstoot zijn we ook bezig’, zegt de woordvoerder. Ze wijst erop dat klanten en afnemers van Shell zorgen voor 90 procent van de aan Shell gerelateerde uitstoot. ‘Het is dus heel belangrijk dat we die ook helpen.’

Actiegroepen

Actiegroepen als Greenpeace en Milieudefensie, die de klimaatzaak tegen Shell in mei won, hameren erop dat het allemaal veel te magertjes is wat Shell op groen vlak doet. Het overgrote deel van Shells investeringen gaat immers nog altijd naar het winnen, verwerken en verkopen van fossiele brandstoffen.

Een van de voornaamste critici van Shells groene beloften, een groep duurzame aandeelhouders verenigd in Follow This, vindt dit ook. Follow This-oprichter Mark van Baal verwelkomt Shells initiatief groene energie te leveren, maar heeft ook zijn twijfels.

‘Zolang Shell meer investeert in fossiel dan duurzaam – en ook op korte termijn geen duidelijke plannen heeft om dit om te draaien – kunnen we het niet serieus nemen’, zegt hij. ‘En zal het ben ik bang ook geen klanten aantrekken. Shell blijft in hun ogen een fossiel bedrijf.’

Meer over