Shell verhoogt investeringen voor 2006

Shell zal volgend jaar 19 miljard dollar investeren, waarvan 15 miljard dollar in de olie- en gaswinning. De oliemaatschappij trekt 2 miljard dollar uit voor het zoeken naar nieuwe velden....

Dinsdag presenteerde Shell zijn investeringsbudget voor 2006. Shell rekent erop dat de investeringen tot en met 2009 zo'n 13 miljard vaten olie (159 liter) opleveren. Aan het einde van dat jaar beslist Shell over extra investeringen voor de winning van vijf miljard vaten. Shell wil de komende vier jaar minimaal evenveel olie vinden als het uit de grond haalt. Vorig jaar vond het olieconcern voor elk gewonnen vat slechts een half vat nieuwe olie.

Begin dit jaar maakte Shell bekend over een periode van drie jaar 45 miljard dollar te investeren. In 2005 gaf Shell zo'n 15 miljard dollar uit aan investeringen. Hiervan ging drie kwart op aan het zoeken naar en winnen van olie en gas. Financieel directeur Peter Voser denkt in 2007 minimaal evenveel te investeren als in 2006.

Het concern investeert 4 miljard dollar in de verwerking van olie en gas, onder meer in raffinaderijen. Met name in de Verenigde Staten kampen oliemaatschappijen met een structureel tekort aan raffinagecapaciteit.

Wereldwijd investeert de oliesector steeds meer in het vinden van olie en gas. Hierdoor neemt de vraag naar onder meer boorplatforms en bodemonderzoek toe. Een kwart van de extra investering in winning gaat op aan de hogere prijzen die Shell hiervoor moet betalen.

Net als andere oliemaatschappijen speurt Shell op steeds onherbergzamere plekken naar fossiele brandstoffen. De oliemaatschappij liet in juli weten dat de ontwikkelingskosten van het veelbelovende Russische Sachalin II-veld in de tweede fase circa 20 miljard dollar zullen bedragen. Dat is een verdubbeling van de oorspronkelijke raming.

Shell heeft een belang van 55 procent in het project maar is van plan een deel hiervan te ruilen met het Russische staatsbedrijf Gazprom voor een aandeel in het West-Siberische Zapoljarnoje-veld. Shell investeert volgend jaar 400 miljoen dollar meer in Sakhalin dan in 2005, aldus Voser.

Meer over