Nieuws

Shell bouwt biobrandstoffabriek in Rotterdam, Milieudefensie niet onder de indruk

Shell gaat een installatie voor biobrandstoffen bouwen op het terrein van zijn raffinaderij in Pernis. De fabriek moet vanaf 2024 820 duizend ton biobrandstoffen per jaar produceren, zoals vliegtuigbrandstof en biodiesel. Daarvoor wordt kookolie, dierlijk vet en ander industrie- en landbouwafval gerecycled.

Het petrochemisch complex van Shell aan de Vondelingenplaat bij Pernis, Rotterdam Beeld Arie Kievit
Het petrochemisch complex van Shell aan de Vondelingenplaat bij Pernis, RotterdamBeeld Arie Kievit

Shell wil de hoeveelheid fossiele brandstoffen die het produceert voor 2030 met ruim de helft terugbrengen. Het bedrijf zit evenwel ook nog in zijn maag met een veel grotere duurzaamheidsverplichting die de Haagse rechtbank Shell eind mei oplegde. Volgens dat vonnis moet de energiegigant de eigen uitstoot voor 2030 met 45 procent verminderen, en met concernbeleid afdwingen dat leveranciers en afnemers dat ook doen.

Milieudefensie, mede-eiser in de zaak tegen Shell, reageert niet enthousiast. De organisatie wijst erop dat ook biobrandstoffen nadelen hebben. ‘De gestegen vraag naar plantaardige olie leidt tot verdringing van voedselgewassen, verlies aan biodiversiteit en landroof.’

Shell stelt dat jaarlijks 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot kan worden vermeden met de hoeveelheid hernieuwbare diesel die de fabriek gaat produceren. ‘Dit is gelijk aan het van de weg halen van ruim 1 miljoen auto’s in Europa.’ Volgens Milieudefensie is dat echter nog maar 0,4 procent van de uitstoot die Shell veroorzaakt.

Meer over