Nieuws

Shell belooft: in 2050 stoten we netto geen CO2 meer uit. Maar Shells accountant zet geen paraaf bij de plannen

De plannen van Shell om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten, kunnen niet rekenen op goedkeuring van de eigen accountant. Die zette in het onlangs gepubliceerde jaarverslag geen paraaf bij Shells klimaatbelofte.

De brandstofprijzen dalen sterk door minder vraag.  Beeld ANP, Lex van Lieshout
De brandstofprijzen dalen sterk door minder vraag.Beeld ANP, Lex van Lieshout

Volgens accountant EY is het ‘mogelijk noch passend’ te verklaren dat de jaarrekening van Shell in lijn is met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Niettemin herhaalt topman Ben van Beurden in het woensdag gepubliceerde duurzaamheidsrapport over 2020 Shell tegen 2050 te transformeren naar een ‘netto CO2-neutraal energiebedrijf’.

Correctie: Shell zegt ‘netto’ een CO2-netruaal te willen zijn in 2050. In een eerdere versie stond dat Shell in 2050 geen CO2 meer wil uitstoten, maar dat klopt niet.

Shell erkent overigens dat op basis van de huidige plannen de doelen van Parijs niet worden gehaald. Volgens een woordvoerder is dit onmogelijk: ‘Onze bedrijfsplannen lopen tien jaar vooruit. Geen enkel concern heeft gedetailleerde plannen tot 2050.’ Doordat deze details ontbreken, kan de accountant er daarom geen commentaar op leveren, redeneert het concern.

Groene praatjes

Milieudefensie noemt deze zienswijze merkwaardig: ‘Shell heeft plannen gepresenteerd om klimaatneutraal te zijn in 2050. Wil je dat halen, dan moet je nu daar je beleid op aanpassen', zegt Peer de Rijk van de milieuorganisatie. ‘Daarbij horen doelstellingen die controleerbaar zijn.’ Dat de accountant aangeeft dat dit niet het geval is, is volgens Milieudefensie op zijn minst een indicatie dat de plannen niet concreet genoeg zijn. ‘Je kunt ook zeggen: er worden groene praatjes verkocht.’

Milieudefensie, dat een rechtszaak tegen Shell heeft aangespannen om het energieconcern te dwingen in 2030 45 procent minder CO2 uit te stoten, spreekt van een belangrijk signaal door de accountant. ‘Het laat zien dat de financiële wereld steeds scherper kijkt naar de plannen van het concern’, aldus De Rijk.

In het verslag meldt Shell verder dat in 2020 de netto-uitstoot van CO2 met 5 procent is gedaald ten opzichte van 2016, het jaar dat het energieconcern als referentiepunt neemt. De lagere CO2-uitstoot is volgens het concern vooral het gevolg van de coronapandemie, die leidde tot een implosie van de vraag naar energie. Daarnaast was sprake van een kleine toename van het aandeel duurzaam geproduceerde energie. ‘Ook deze geringe daling laat weer zien dat Shell geen serieus werk maakt van de klimaatdoelen’, vindt Milieudefensie.

Lagere winst

Shell maakte woensdag ook bekend dat de winst in het eerste kwartaal maximaal 200 miljoen dollar (168 miljoen euro) lager zal uitvallen als gevolg van de problemen in Texas afgelopen winter. In grote delen van de Amerikaanse staat ging de energievoorziening dagenlang onderuit als gevolg van extreme kou.

Dankzij de sterk gestegen olieprijs verwacht het energieconcern in het eerste kwartaal wel winst te boeken. Zowel de productie als de raffinaderijen en de chemietak deden het beter, na het rampzalig verlopen coronajaar 2020. Doordat de vraag naar olie en gas instortte als gevolg van wereldwijde lockdowns, boekte Shell vorig jaar een recordverlies van bijna 22 miljard dollar.

Meer over