SER unaniem voor extra steun aan minima

Huishoudens met kinderen en huishoudens die al langer op een minimumuitkering zijn aangewezen, moeten extra inkomenssteun krijgen van 1 procent....

Dat heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag unaniem geadviseerd aan het kabinet. Het is uniek dat werkgevers, werknemers en kroonleden het over dit onderwerp eens zijn.

Zij willen geen bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde minimumuitkeringen. Dat heeft volgens hen een negatief effect op de werkgelegenheid.

De werkgevers kunnen ermee leven, de werknemers hadden meer gewild, maar zijn voorlopig tevreden. Als het aan de FNV ligt, mogen alle minima erop vooruitgaan. De vakcentrale gaat ervan uit dat door de voorgestelde belastingmaatregelen ook andere minima profiteren van de steun.

FNV-bestuurder A. Jongerius vindt dat het kabinet er verstandig aan doet het SER-advies over te nemen.

Meer over