Scrushy moet bonus HealthSouth afstaan

De Amerikaanse zakenman Richard Scrushy moet bijna 48 miljoen dollar (39,5 miljoen euro) terugbetalen aan HealthSouth, de door fraude geplaagde zorgonderneming die hij tot 2003 bestuurde....

Een groep aandeelhouders had de civiele zaak aangespannen. Volgens hen had de gevallen oprichter van HealthSouth geen recht op de extra compensatie. De bonus was gekoppeld aan de bedrijfsprestaties, maar het bedrijf haalde de gestelde doelen tussen 1997 en 2002 niet. In die jaren werd het bedrijfsresultaat door frauduleuze boekhoudpraktijken liefst 2,7 miljard dollar (2,22 miljard euro) te hoog voorgesteld.

De rechter in Alabama stemde in: ‘Scrushy werd onrechtmatig verrijkt door deze bonussen, ten nadele van HealthSouth. Het zou gewetenloos zijn Scrushy het voordeel te laten behouden.’ Zijn advocaat kondigde meteen aan in hoger beroep te zullen gaan.

Toen het onderzoek naar de fraude in 2002 op gang kwam, begon ook een reeks rechtszaken. In een federale zaak werden zestien managers veroordeeld wegens fraude en samenzwering, inclusief de vijf financiële toplieden die direct onder Scrushy werkten. Maar de bestuursvoorzitter zelf werd in een strafproces vrijgepleit van fraude, samenzwering en aandelenhandel met voorkennis.

Intussen heeft Scrushy zijn voormalige werkgever aangeklaagd. Hij eist 100 miljoen dollar schadevergoeding voor zijn ontslag in 2003. HealthSouth reageerde met een zogenoemd tegen-proces, waarin een onbekend bedrag aan compensatie wordt geëist. Scrushy heeft altijd beweerd dat de fraude plaatsvond zonder dat hij er iets van wist.

Het bedrijf tracht momenteel de financiën op orde te krijgen. Naast de 48 miljoen dollar van Scrushy hoopt de top 256 miljoen dollar terug te krijgen van de belastingdienst. Dat bedrag zou te veel betaald zijn aan omzetbelasting; de winsten waren immers lager.

Meer over