Schuldsanering armste landen vrijwel rond

De allerarmste landen zijn dichtbij de kwijtschelding van hun schuldenlast van 55 miljard gulden. De Wereldbank en het IMF hebben hun bijdrage aan deze schuldverlichting zo goed als rond....

Clinton zei tevens dat hij streeft naar een complete kwijtschelding van alle schulden die arme landen bij de VS hebben uitstaan. Daarmee is een bedrag gemoeid van 6 miljard dollar (12,4 miljard gulden). Eerder verplichtte Amerika zich al om 90 procent van die schulden kwijt te schelden. De nieuwe belofte van Clinton moet gesteund worden door het Congres.

Met deze en andere toezeggingen is het de algemene verwachting dat de schuldverlichting voor de Highly Indebted Poor Countries (HIPC) nu rond zal komen. Wereldbank-president Jim Wolfensohn verklaarde wel nog 1 miljard gulden te missen voor de eerste fase van het plan.

Axel van Trotsenburg, de Nederlander die voor de Wereldbank het HIPC-initiatief leidt, meldt dat hij toch aan de slag kan. De Wereldbank heeft al negen arme landen geselecteerd die voor schuldensanering in aanmerking komen. Trotsenburg verwacht dat er nog 'een half dozijn' andere arme landen volgen.

Trotsenburg is ervan overtuigd dat als de Wereldbank met concrete gevallen komt, de donorlanden en multinationale instellingen als de Wereldbank, de African Development Bank en de Europese Unie hun toezeggingen snel omzetten in concrete bedragen.

Het schuldenprogramma start nu met 4 miljard gulden,'een kick-start', volgens Trotsenburg. De komende weken en maanden moet blijken hoeveel de verschillende landen en instellingen precies zullen bijdragen.

Minister Herfkens heeft in de totstandkoming van het HIPC-initiatief een creatieve rol gespeeld. Ze bood de helft van de bijdrage van de Duitsers of exact hetzelfde bedrag als de Italianen. Welke bedrag het hoogste uitvalt is de winnaar. Op deze manier hoopt Herfkens deze landen te bewegen om ook flink de portemonnee te trekken.

Het spel dat deze weken in Washington is gespeeld rond de schuldverlichting was niet fraai. Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking sprak zelfs van 'bankroof' van de Wereldbank door de grootste zeven industrielanden. Ook op de financiering van het IMF-deel was veel kritiek. Het Internationaal Monetair Fonds past een boekhoudtruc toe door het goud te herwaarderen.

Zowel de Wereldbank als het IMF moesten schrapen in hun eigen potjes, omdat vooral de Amerikanen niet bereid zijn hun bijdrage aan beide instellingen te vergroten. Beide Bretton Woods-instellingen moesten hun deel van de schuldverlichting financieren uit eigen middelen.

De Wereldbank heeft kunnen voorkomen dat voor het HIPC-initiatief geld uit een andere pot voor Afrika werd gehaald. In dat geval waren Afrikaanse landen de dupe geworden, van de schuldverlichting van hun buren.

Meer over