Schiphol kan half miljard superdividend in zak houden

Financiële situatie te slecht voor uitkering aan schatkist, aldus minister Bos (Financiën)...

den haag Schiphol hoeft dit jaar geen superdividend af te dragen aan de schatkist. De luchthaven staat er financieel zo zwak voor, dat het onverantwoord is om nog eens 500 miljoen euro aan de reserves te onttrekken.

Dat heeft minister Bos van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. Bos beheert namens de staat ruim driekwart van de aandelen van Schiphol. ‘De financiële ratio’s staan onder druk’, schrijft hij.

Bijna twee jaar geleden besloot Bos om zowel in 2008 als in 2009 een superdividend aan Schiphol te onttrekken. De minister vond dat het luchthavenbedrijf eigenlijk te veel eigen vermogen had, en dat zou de leiding weleens tot ongewenst gedrag kunnen aanzetten.

‘Te veel eigen vermogen kan ertoe leiden dat het management geld gaat aanwenden voor onnodige of mogelijk extra riskante activiteiten’, schreef hij destijds. Schiphol droeg vorig jaar inderdaad 500 miljoen euro af.

Voorwaarde voor verdere afroming was dat de kredietwaardigheid niet onder druk zou komen te staan. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe duurder het is om geld te lenen.

De economische crisis heeft Schiphol zware klappen toegediend: de kasstroom is in een jaar tijd met een kwart gedaald. Daarnaast heeft de luchthaven met het kabinet afgesproken de tarieven volgend jaar niet te verhogen, dus een snel herstel van de inkomsten ligt niet voor de hand.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s wilde de kredietwaardigheid van Schiphol daarom verlagen. Alleen het feit dat het bedrijf in overheidshanden is, weerhoudt S & P daarvan. Maar tegen die achtergrond heeft de leiding Bos ervan overtuigd dat het niet ‘prudent’ is nog eens een half miljard van de reserves af te romen.

Bos schrijft dat hij alsnog een superdividend kan opeisen als de omstandigheden dat toelaten. Maar het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort gebeurt: ‘Voor het jaar 2010 houdt Schiphol nog rekening met een daling van het aantal passagiers.’

Meer over