Schiphol: 'Groei wel goed voor economie'

Investeringen in de luchthaven Schiphol hebben wel degelijk 'een groot uitstralingseffect'. De stelling dat uitbreiding van Schiphol nauwelijks bijdraagt aan de economische groei klopt niet, vindt de directie....

Van onze verslaggever

ROTTERDAM

In zijn studie voor de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schrijft Pols dat de effecten op de toename van de werkgelegenheid door uitbreiding van Schiphol - en die van de Rotterdamse haven - stelselmatig worden overschat. Volgens Schiphol is dat niet waar. 'Voor het aantrekken van schone dienstverlening in Nederland is groei van de luchtvaart heel belangrijk.'

Maar volgens Pols rendeert het vervoer van goederen en personen te matig om miljardeninvesteringen van de overheid te rechtvaardigen. De aanleg van het industrie- en haventerrein Tweede Maasvlakte bij Rotterdam en grootschalige uitbreiding van Schiphol raadt hij dan ook af. Het kabinet heeft beide projecten in beraad.

Het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam betitelt de studie van Pols als 'onzinnig'. Het havenbedrijf ijvert voor de aanleg van een Tweede Maasvlakte van tweeduizend hectare, die vijf tot twaalf miljard gulden kost. 'De haven van Rotterdam en andere Nederlandse zeehavens zijn stuwende krachten voor de nationale economie.'

Het Rotterdamse havenbedrijf kreeg in de afgelopen maanden meer kritiek te verduren. Het Centraal Planbureau meent dat het gebrek aan haventerreinen zoals Rotterdam dat naar voren brengt, sterk overdreven is. Volgens het CPB is een investering in nieuwe terreinen niet urgent. Bij eventuele aanleg is vijfhonderd hectare voldoende.

'Er wordt wel degelijk een aardige boterham verdiend in het transport en de distributrie', stelt het Rotterdamse havenbedrijf in reactie op Pols. In de distributiecentra en overige logistieke Nederlandse bedrijven werken 352 duizend mensen.

'Verbreding van de economie, versterking van de dienstverlening en verdere ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie, zoals Pols bepleit, is een absolute noodzaak', zegt een woordvoerder. 'Maar de basis hiervoor valt weg als niet ook wordt geïnvesteerd in mainports als Rotterdam. Productie is ondenkbaar zonder goede aan- en afvoerlijnen.'

Meer over