Schiphol dreigt veel eerder 'vol' te raken dan voorzien

Luchthaven Schiphol dreigt veel eerder 'vol' te raken dan verwacht. In afspraken met provincie en gemeenten en omwonenden is vastgelegd dat de luchthaven in 2020 tot maximaal 500 duizend vliegbewegingen (starts en landingen) mag doorgroeien. Schiphol zelf houdt er rekening mee dat die grens eind volgend jaar al in zicht komt.

Marcel van Lieshout
Luchtfoto van Schiphol met de toren en diverse pieren. Beeld anp
Luchtfoto van Schiphol met de toren en diverse pieren.Beeld anp

Dat blijkt uit de Gebruiksprognose 2017 die gisteren door de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is besproken. Schiphol verwacht in het gebruiksjaar 2017 (dat loopt van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017) 492 duizend vliegbewegingen.

Anders dan is afgesproken wordt bij die groei het aantal nachtvluchten - waarover veel omwonenden klagen - niet verminderd. In november 2012 zegde Schiphol toe het aantal nachtvluchten in drie jaar tijd terug te brengen van 32 duizend naar 29 duizend, maar in de Gebruiksprognose 2017 heeft de luchthaven vliegtuigmaatschappijen ruimte geboden voor weer 32 duizend nachtvluchten.

Voor de bewonersvertegenwoordiging in de ORS is dat aanleiding om niet in te stemmen met de groeiplannen van Schiphol, zo bleek vrijdag. 'Schiphol schendt afspraken waarvoor alle partijen hebben getekend', zegt ORS-lid Kees van Ojik. De ORS is een overlegorgaan van de luchtvaartsector, overheden en bewoners dat, onder voorzitterschap van oud-minister Hans Alders, het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert over het Schipholbeleid.

Kijk verder

Een grasveld met een paar loodsen, meer stelt Schiphol niet voor als het eerste militaire vliegtuig er in 1916 op een weiland in de Haarlemmer­meer­polder landt. Honderd jaar later vervoert Schiphol meer dan 58 miljoen passagiers per jaar.

Of ook provincies en omliggende gemeenten weigeren met de Gebruiksprognose in te stemmen, is nog onduidelijk. 'We maken ons grote zorgen over de nachtvluchten', laat de Bestuursregio Schiphol (drie provincies, 43 gemeenten) in een schriftelijke verklaring weten.

Schiphol zelf zegt alle afspraken over de maximaal toegestane groei na te komen. Volgens directeur Jos Nijhuis wordt de grens van 500 duizend vliegbewegingen niet opnieuw ter discussie gesteld. 'Als we vol lopen, gaan we vluchten overplaatsen naar Lelystad Airport.'

Probleem is echter dat Schiphol eerder de kritische grens lijkt te bereiken dan het moment waarop Lelystad Airport operationeel is. De 'dependance' van de nationale luchthaven gaat op z'n vroegst in april 2018 open en kan in de eerste jaren hooguit enkele duizenden vliegbewegingen per jaar verwerken. Dat schrijft Schiphol zelf in het businessplan.

Drukte in een vertrekhal op Schiphol. Beeld anp
Drukte in een vertrekhal op Schiphol.Beeld anp

Schiphol verbrak dit jaar alle records dankzij het (internationaal) groeiende vliegverkeer. De luchthaven denkt dit jaar op 477 duizend vliegbewegingen uit te komen, meer dan was voorzien, en verwacht bijna 60 miljoen passagiers te 'verwerken'.

Volgens Nijhuis is de rek nog lang niet uit de passagiersgroei en remmen afspraken over het maximum aan vluchten die groei niet. 'Vliegtuigen worden groter én de bezettingsgraad neemt toe.'

De Gebruiksprognose van de luchthaven moet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer worden beoordeeld. Het standpunt van de ORS wordt normaal gesproken altijd door het ministerie overgenomen. Nu er geen unaniem advies kan worden uitgebracht, moet het ministerie zelf de knoop doorhakken.

Meer over