Sarkozy werpt zich op als Airbus-redder

Met een tijdelijke kapitaalverhoging door de staat wil de Franse president Sarkozy de crisis rond de Europese vliegtuigbouwer Airbus helpen oplossen....

Sarkozy heeft in de eerste dagen van zijn presidentschap de hoogste prioriteit aan de oplossing van de Airbus-crisis gegeven. Afgelopen woensdag, op de dag van zijn inhuldiging, vloog hij naar Berlijn om met bondskanselier Angela Merkel de kwestie te bespreken. Vrijdag kwam hij hoogstpersoonlijk naar Toulouse om te melden dat ‘de bondskanselier heel goed heeft begrepen dat er snel moet worden gehandeld. Je kunt haar niet verwijten dat ze haar land verdedigt. Maar er is geen ruzie tussen landen’. In juli komen Merkel en Sarkozy samen naar Toulouse.

Voortdurende Frans-Duitse twisten aan de top van het concern liggen ten grondslag aan de problemen van Airbus. Dat zag de afstand tot concurrent Boeing in het afgelopen jaar almaar groter worden.

In de ogen van Sarkozy ligt het probleem bij de complexe aandeelhoudersovereenkomst, die in 1999 bij de oprichting van moederbedrijf EADS werd overeengekomen.

Sarkozy wil snel heronderhandelingen over dat pact: ‘Dat moet worden opengebroken.’ De grote privé-aandeelhouders aan Duitse en Franse zijde, Daimler en Lagardère, willen om uiteenlopende motieven uit EADS stappen. Tegelijk dient zich de noodzaak van een kapitaalinjectie aan. Sarkozy is bereid bij te springen, maar weet dat de Duitsers met grote weerzin naar een groter Frans staatsbelang kijken. Daarom stelt hij dat het doel van de kapitaalinjectie niet is ‘een gedeeltelijke nationalisatie van EADS. Het doel is op een dag de aandelen van de staat weer op de markt brengen, wanneer het weer goed gaat met de onderneming.’

Verder beloofde hij de werknemers ‘te gaan vechten voor het laten voortbestaan’ van de Airbus-vestiging in het Noord-Franse Méaulte, waar 1.300 werknemers voor hun baan vrezen. De directie wil de vestiging nog deze zomer afstoten aan een koper. Sarkozy zei bereid te zijn voor Méaulte met behulp van staatsgeld naar een oplossing te zoeken.

De vakbonden toonden zich na afloop ‘volkomen tevreden’ over het vooruitzicht van een kapitaalinjectie door de staat. Maar de geruststellende woorden van hun nieuwe president over de vestiging in Méaulte, overtuigden hen minder.

Meer over