Salaris directeur Forum aangepast

Aanleiding voor deze aanpassing is een publicatie in de Volkskrant, waaruit bleek dat er bij een deel van het personeel van FORUM onvrede leefde over de hoogte van het salaris van Harchaoui.

Merijn Rengers en John Schoorl
Sadik Harchaoui © ANP Beeld
Sadik Harchaoui © ANP

De voormalige plaatsvervangend officier van justitie verdiende in 2010 142 duizend euro bruto bij FORUM, voor vier dagen in de week, inclusief 13 duizend euro voor uitbetaalde vakantiedagen. Daarnaast verdiende hij nog eens 33 duizend euro bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, waarvan hij de voorzitter is.

Te rechtvaardigen

Een woordvoerder van FORUM bevestigt dat de honorering van Harchaoui door de Raad van Toezicht 'in de beschouwingen wordt betrokken'. Eerder liet de Raad van Toezicht weten dat het salaris van Harchaoui 'te rechtvaardigen was' en niet zal worden aangepast. De woordvoerder wil niet zeggen over wat voor aanpassingen wordt gesproken. De salarisaanpassing is nog niet besproken met het personeel, dat maandagmiddag door de Raad van Toezicht werd bijgepraat over de situatie.

De spanningen bij FORUM zijn aan het licht gekomen doordat een deel van het personeel de publiciteit zocht met een dossier over Harchaoui. Zijn salaris was hoger dan de in Den Haag gangbare DG-norm.De Raad van Toezicht heeft naast een externe vertrouwenspersoon ook een interim-bestuurder benoemd, die zich zal ontfermen over de interne bedrijfsvoering. Harchaoui laat weten in te stemmen met de ingrepen van de Raad van Toezicht.

Meer over