Rubin stapt onverwacht op

Wall Street heeft rustig gereageerd op het nieuws dat Robert Rubin aftreedt als Amerikaanse minister van Financiën. Als opvolger van Rubin heeft president Clinton onderminister van Financiën Lawrence (Larry) Summers benoemd....

Van onze correspondent

Summers benoeming moet nog door de Senaat worden goedgekeurd maar volgens de leider van de Republikeinse meerderheid, Trent Lott, zal dat weinig moeite kosten. 'Aangezien hij het hele proces al doorlopen heeft, voorzie ik geen problemen'.

De beurs ging even omlaag na het bekend worden van het vertrek van Rubin, maar herstelde zich later weer. Uiteindelijk eindigde Wall Street nog boven de grens van elfduizend punten.

Er werd al geruime tijd op gerekend dat Rubin de politiek zou verlaten, maar de minister van Financiën stelde het besluit uit wegens het schandaal rond Lewinsky en de impeachment-procedure tegen president Clinton.

Rubin zei dat hij ruim zes jaar in Washington wel voldoende vond en dat hij meer tijd wilde besteden aan zijn vrouw, die al die tijd in New York is blijven wonen.

De vertrekkende bewindsman werd geprezen als één van de beste ministers van Financiën die de Verenigde Staten ooit hebben gehad. Rubin wordt vooral geprezen wegens het wegwerken van het begrotingstekort, waarmee hij de basis legde voor een ongekende economische groei. Onder zijn ministerschap verdrievoudigde de waarde van Wall Street.

Rubin wordt wel genoemd als mogelijk opvolger van Alan Greenspan als voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

Maar voorlopig is Rubin van plan terug te keren naar het bedrijfsleven. Voordat hij door Clinton naar Washington werd gehaald, was Rubin topman bij de investeringsbank Goldman, Sachs & Co. Daar werkte hij bijna 26 jaar. In die tijd verzamelde hij honderd miljoen dollar.

Goldman Sachs ging onlangs naar de beurs, maar volgens de bank was Rubin daar niet bij betrokken. Hij heeft zijn aandelen al eerder uitbetaald gekregen. Summers zal als onderminister worden opgevolgd door Stuart Eizenstat, nu nog onderminister van Buitenlandse Zaken.

En toen gebeurde het. Op een dag waarvan iedereen later zal zeggen dat het een dag was met een kroontje.

Meer over