Roccade-personeel vreest harde hand Risseeuw

'Het gevaar is dat mensen gaan weglopen. Dan is de kennis ook weg. Het blijft een people's business.' Een vakbondsman verwoordt de uitdaging waar Getronics nu voor staat: het bedrijf moet het personeel van Roccade, de automatiseerder van de overheid die het wil overnemen, binnenboord zien te houden....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De eerste slag om het vroegere Rijkscomputercentrum heeft de Amsterdamse automatiseerder binnen; de overheid liet maandag weten Roccade aan Getronics te willen verkopen. Nu moet Getronics aan 'intercultureel management' gaan doen: het moet het personeel van Roccade vrij laten, want dat zijn ze daar gewend.

De directies van de twee bedrijven mogen het goed met elkaar kunnen vinden, veel Roccade-werknemers begonnen de laatste tijd te hopen op een overname door IBM. Bij de multinational dachten zij zich beter thuis te voelen dan bij het door Ton Risseeuw met straffe hand geleide Getronics. Bij IBM hoopten zij op een internationale carrière, op participatie in het aandelenkapitaal en op onafhankelijkheid.

'Ook bij Getronics zijn er inmiddels mogelijkheden in Scandinavië en Spanje. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met IBM', vergoelijkt een medewerker van Pink Elephant - een van de drie grootste bedrijfsonderdelen van Roccade.

De officiële reacties bij de onderdelen van Roccade zijn positief. Gezamenlijk vormen Getronics en Roccade het grootste Nederlandse IT-bedrijf met een omzet van drie miljard gulden en duizend werknemers, een sterk bedrijf dat klaar is voor internationale expansie.

Volgens Wim van der Meulen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, zijn er echter ook werknemers die gereserveerd reageren. Het nieuws was voor veel Roccade-werknemers een verrassing. 'Sommigen waren teleurgesteld', aldus Gerard van Hees van de FNV Dienstenbond.

Niet bekend

De open bedrijfscultuur van Roccade verschilt sterk van die van het autoritair geleide Getronics. De dertien dochterbedrijven waaruit Roccade is samengesteld, opereren compleet zelfstandig. Het jonge, snel groeiende Pink Elephant in Zoetermeer bijvoorbeeld lijkt in niets op het voormalige Rijks Computercentrum (RCC) in Apeldoorn, het 'oude' Roccade.

Het is zaak dat Getronics niet opeens de dienst wil gaan uitmaken bij Roccade, waarschuwt Van Hees. 'Dat zou de dood in de pot zijn. Het is van belang dat de culturen worden samengevoegd en dat het beste boven drijft.'

De ondernemingsraad lijkt zich te hebben neergelegd bij de beslissing van de overheid om Roccade aan Getronics en niet aan IBM te verkopen. Van der Meulen wil niet te veel nadruk leggen op de verschillende bedrijfsculturen: 'We moeten ook kijken naar de kansen die we hebben bij Getronics'.

Van Hees vreest niet dat er banen verloren gaan. Pas op termijn zal een aantal onderdelen van Roccade bij Getronics wordt geïntegreerd. Op het gebied van software - onder andere bij de dochters Pink Elephant, Trendsoft en DP Finance - ziet hij enige overlap.

De grote overeenkomst tussen het personeelsbestand van Roccade en Getronics is dat het zo waardevol is. Door de krapte op de markt voor informatiseerders wringen automatiseringsbedrijven zich in alle bochten om hun personeel aan zich te binden. Sommigen organiseren ballonvaarten, anderen geven dure opleidingen weg. Ook royale optieplannen zijn een populair bindmiddel.

'Mensen kunnen makkelijk migreren in deze sector', bevestigt Van Hees de overspannen arbeidsmarkt. Cor-voorzitter Van der Meulen zegt nog geen geluiden te hebben opgevangen van Roccade-medewerkers die de benen willen nemen. Maar ook hij onderkent het gevaar: 'We moeten voorkomen dat mensen weglopen door ze te binden, bijvoorbeeld door wat te regelen op het gebied van de medezeggenschap.'

Getronics lijkt zich bewust van het risico: in het enkele weken geleden bij de overheid neergelegde businessplan voorziet de onderneming in een speciale optieregeling voor alle vierduizend werknemers van Roccade. Bovendien houden de Roccade-werknemers bij Getronics hun huidige arbeidsvoorwaarden.

Over de omvang van het pakketje opties moet nog worden onderhandeld. 'Tot nu toe is dat idee steeds van Roccade uitgegaan. Nu kijken we naar Getronics om het ook te realiseren', aldus Van der Meulen. De onderliggende waarde van de opties - de aandelen van Getronics - is in ieder geval een stuk waardevoller geworden. Op de Amsterdamse effectenbeurs werd het aandeel Getronics gisteren 8 gulden duurder op 71,20 gulden.

Meer over