Risico's voor ABN Amro het grootst in Nederland

Nederlandse bedrijven en particulieren zijn voor ABN Amro de meest risicovolle categorie om geld aan te lenen. Van elke honderd gulden die de bank aan commerciële kredieten in eigen land heeft, bestaat bijna vier gulden uit dubieuze leningen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het totaal aan oninbare vorderingen lag toen op bijna tien miljard. Hier tegenover staat een iets groter bedrag aan reserveringen.

De risico's die ABN Amro in de Verenigde Staten bij de kredietverlening loopt zijn aanzienlijk kleiner. Van elke honderd dollar aan kredieten is net anderhalve dollar oninbaar. De risico's van de kredietverlening aan de rest van de wereld liggen bijna op Nederlands niveau.

Het verschil in risico tussen Nederland en de VS kan (voor een groot deel) schijn zijn. Dat heeft te maken met de fiscale behandeling van dubieuze leningen. In de VS kunnen banken alleen een belastingvoordeel behalen als zij hun dubieuze kredieten uit de boeken schrappen. In Nederland zijn de voorzieningen die worden getroffen voor de dubieuze kredieten aftrekbaar, de leningen zelf kunnen dan in de boeken blijven staan.

De bank heeft de cijfers over de dubieuze leningen gepubliceerd in het prospectus dat is uitgegeven bij de plaatsing van veertien miljoen aandelen op de beurs van New York. De handel op Wall Street in ABN Amro moet op 21 mei van start gaan.

De gegevens laten verder zien dat het totale bedrag aan dubieuze leningen in de afgelopen jaren iets is afgenomen. In 1994 stond nog een bedrag van 10,8 miljard gulden in de boeken, vorig jaar was dat bijna 9,9 miljard.

Afgezet tegen de in die jaren sterk gegroeide kredietverlening met meer dan vijftig miljard gulden betekent het een verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille. Het bedrag aan oninbare kredieten dat uit de boeken werd geschrapt liep in de afgelopen jaren op van iets minder dan een miljard in 1993 tot 1,6 miljard vorig jaar.

Hoe twijfelachtig het ook mag zijn of de leningen ooit zullen worden afgelost, in sommige gevallen ontvangt de bank toch nog rente over de kredieten. Maar ook in het geval dat de bank de rente niet echt ontvangt wordt het bedrag toch bijgeschreven bij de totale rente-inkomsten. Het gaat dan om een bedrag van hoogstens enkele tientallen miljoenen op totale rente-inkomsten van bijna 38,6 miljard gulden vorig jaar.

De notering aan de beurs van New York heeft geen financiële gevolgen voor het vermogen van de bank. De veertien miljoen aandelen (ongeveer 1 procent van het totale aandelenkapitaal) die zullen worden herplaatst heeft de bank in het eerste kwartaal zelf op de beurs ingekocht.

De herplaatsing lever volgens de bank naar schatting 236,2 miljoen dollar (ongeveer 450 miljoen gulden) op. Door de herplaatsing verschuift het houderschap van de aandelen waarschijnlijk iets meer naar het buitenland. De bank schat in dat nu ongeveer 63 procent van de aandelen in handen van Nederlandse beleggers is.

Volgens de bank moet de notering in New York de 'zichtbaarheid' van ABN Amro op de Amerikaanse financiële markten vergroten. ABN Amro is op dit moment de grootste buitenlandse bank in de VS. Het bancaire netwerk heeft als centrum Chicago waar het werkt onder de naam LaSalle. Van de totale kredietportefeuille van ruim 327 miljard gulden eind vorig jaar, stond een vijfde (66 miljard) in de VS uit. De rente-inkomsten uit de VS (kredieten en beleggingen) bedroegen vorig jaar 6,9 miljard gulden. Dat bedrag is goed voor bijna 18 procent van alle rente-inkomsten.

Meer over