Rente op spaarloon blijft achter

Het spaarloon van miljoenen werknemers staat op rekeningen waarvan de rente niet mee stijgt met de marktrente. De rekeningen met geblokkeerde tegoeden brengen gemiddeld 2,5 procent op, terwijl op reguliere spaarrekeningen ruim een procentpunt meer wordt vergoed....

Volgens de recentste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat er 2,7 miljard euro op de spaarloonrekeningen. Vorig jaar was er een nieuwe inleg van 1,1 miljard euro. Geschat wordt dat ongeveer tweederde van de werknemers (3,5 miljoen) meedoet aan de spaarloonregeling. De gemiste rente-inkomsten bedragen enkele tientallen miljoenen euro per jaar.

De spaarloonregeling werd in 1994 ingevoerd: werknemers werden in staat gesteld per jaar enkele honderden euro’s belastingvrij te sparen, onder voorwaarde dat ze het geld minimaal vier jaar ongemoeid lieten. Banken en verzekeraars begonnen aan een felle strijd om dat ‘nieuwe geld’ binnen te halen, waarbij het rentetarief een belangrijk wapen was. Daarbij werden echter geen garanties gegeven.

De gevolgen daarvan laten zich vooral de laatste drie jaar gelden. Terwijl de marktrente in 2005 en 2006 steeg, zijn renten op spaarloonrekeningen verlaagd. Momenteel betaalt ING Bank bijvoorbeeld 1,8 tot 2,0 procent en het Spaarfonds Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) was in 2006 goed voor een rentevergoeding van 1,8 procent. Het SCO wordt beheerd door Achmea. De vrije rekening die Achmea aanbiedt (waarvan vrij kan worden opgenomen) geeft een rentevergoeding van 0,75 procent.

Andere banken en verzekeraars bieden tarieven aan rond de 2,5 procent: SNS Bank hanteert 2,2 procent (plus maximaal 0,25 opslag), ABN Amro 2,5 procent, Aegon 2,6 procent, de Rabobank 2,7 procent en de ASN Bank 3,0 procent.

De verzekeraar Delta Lloyd hanteerde begin 2002 nog een rentevergoeding van 4 procent. Dat is nu 2,3 procent.

Volgens adviseurs is dit een gebruikelijke gang van zaken. Individuele werknemers kunnen er niets tegen beginnen, ze kunnen hooguit hun werkgever erop aanspreken: die heeft het contract met bank of verzekeraar gesloten. ‘Heronderhandelen heeft echter wel zin’, zegt een anonieme verzekeringstussenpersoon, ‘de bank kiest dan eieren voor zijn geld.’

Een woordvoerder van de FNV zegt het ‘uitermate merkwaardig’ te vinden dat geblokkeerde rekeningen minder rente vergoeden dan spaarrekeningen zonder voorwaarden. ‘Het probleem is dat de werkgever geen hard belang heeft bij het bedingen van een hoge rente op spaarloon. Het is geld van de werknemers. Banken ruiken dan hun kans.’

De totale rentevergoeding die de afgelopen jaren is betaald op spaarloonrekeningen (zie grafiek) daalde in 2003 drastisch doordat banken en verzekeraars toen massaal de tegoeden op rekeningen-courant plaatsten (waarop veelal helemaal geen rente wordt vergoed). Dat was een reactie op het kabinetsbesluit het spaarloon helemaal vrij te geven.

Daarna daalde de interesse voor spaarloonregelingen. In 2005 werd nog 1,4 miljard euro ingelegd, in 2006 daalde dat bedrag tot 1,1 miljard euro. In de hoogtijdagen van de spaarloonregeling (2001 en 2002) werd jaarlijks 2,8 miljard euro ingelegd.

Het spaarloon heeft inmiddels concurrentie gekregen van de levensloopregeling. Dat die markt nog niet is verdeeld, blijkt uit de aangeboden tarieven: waar bijvoorbeeld de Rabobank bij de Spaarloonrekening volstaat met 2,7 procent, biedt de vorm Levensloopsparen 4,0 procent, terwijl een collectief contract zelfs 4,5 procent oplevert. Daarbij wordt ook geschermd met garaties voor een jaar. De FNV ziet een lichtpuntje. ‘De individuele werknemer kan zelf kiezen voor een aanbieder en wisselen als de diensten hem niet bevallen’, aldus de woordvoerder.

Meer over