'REMU wel voor stroomstoring aansprakelijk'

Het Utrechtse energiebedrijf REMU is volgens juristen wel aansprakelijk voor de gevolgen van de stroomstoring die op 23 juni een deel van Midden-Nederland platlegde....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

REMU verklaarde dinsdag niet aansprakelijk te zijn voor de schade die zijn klanten door de stroomstoring hebben geleden. Volgens het bedrijf kon het er niets aan doen dat tweeduizend treinen stil kwamen te staan, koelkasten ontdooiden en tropische vissen stikten.

In de ogen van de geraadpleegde juristen behoren de storingen in de turbines en de softwarefouten in de centrales die de stroomuitval hebben veroorzaakt, tot het gewone bedrijfsrisico. 'Daarbij doet het er niet toe of REMU schuld treft of niet', zegt mr. R. Stutterheim van de Universiteit van Amsterdam.

Ook mr.G. Rijken, hoogleraar consumentenrecht aan de Universiteit van Maastricht, denkt dat het beroep op overmacht voor de rechter niet overeind blijft. 'Ik hoop dat iemand een verklaring voor recht vordert dat de REMU aansprakelijk is.'

De Consumentenbond heeft gedupeerden opgeroepen een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Nutsbedrijven.

Rijken vindt het schandalig dat REMU zich zo klantonvriendelijk opstelt. De ongeveer 2500 klagers blijken hun claim voor niets te hebben ingediend, terwijl de Utrechtse energiemaatschappij haar afnemers daartoe in juni zelf heeft opgeroepen. REMU zei toen de klachten te zullen beoordelen zodra de oorzaak van de storing was achterhaald.

Als REMU de schade niet zou hoeven te vergoeden - bijvoorbeeld als de schuld voor de storing bij een ander zou liggen - zou een andere maatschappij dat wellicht wel moeten. De REMU zou de klachten dan doorgeven, was de belofte.

Deze week liet de REMU zijn klanten per brief weten dat het bedrijf geen blaam treft en dat het daarom niet op de claims hoeft in te gaan. 'De overige betrokken energiebedrijven hebben ons laten weten dat zij van oordeel zijn dat deze overmachtssituatie ook voor hen geldt. Daarom zullen wij de claims ook niet naar hen doorsturen.'

Volgens Stutterheim kan de REMU zich niet op overmacht beroepen omdat het bedrijf volgens 'verkeersopvattingen' het risico behoort te dragen. Mr. L. Mölenberg, evenals Rijken verbonden aan het Ins Verburgh Instituut voor Consumentenrecht, meent dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de door hen gebruikte 'hulpmiddelen', zoals de turbines en de software.

Meer over