‘Remkes’-regeling leidt tot exodus oude ambtenaren

Het aantal ambtenaren dat met de VUT gaat, is met meer dan de helft gestegen in vergelijking met vorig jaar....

Eind dit jaar zullen bijna dertigduizend ambtenaren, onderwijzers en politieagenten met de VUT zijn gegaan. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het VUT-fonds voor overheidspersoneel. Het is een stijging van tienduizend werknemers of 54 procent in vergelijking met vorig jaar. Toen was het aantal vervroegd uitgetreden ambtenaren ook al met 50 procent toegenomen, onder meer als gevolg van reorganisaties bij de overheid.

De stijging is veel groter dan op basis van de vergrijzing bij de overheid verwacht kon worden. ‘Opvallend is de toename in de leeftijdsklasse 56 tot 60 jaar’, zegt Peter van der Wiel, voorzitter van het VUT-fonds. Hij wijt de toename aan de vele sociale regelingen bij overheid en onderwijs. Deze regelingen geven werknemers die gebruik maken van de VUT-regeling een aanvulling op hun uitkering.

De enorme belangstelling voor vervroegd uittreden wordt ook veroorzaakt door het nu-of-nooit- karakter van een aantal regelingen. Dit is het laatste jaar dat ambtenaren op een vaste leeftijd (61 jaar) met prepensioen kunnen. Ook de Remkes-regeling, een aanvulling op de VUT voor 56-plussers, loopt dit jaar ten einde.

Het VUT-fonds constateert verder dat het aantal 55-jarigen dat stopt met werken, groter is dan verwacht. Dit jaar is het laatste jaar dat het volgens de huidige regelgeving mogelijk is op die leeftijd de werkgever gedag te zeggen. Vanaf 1 januari geldt 60 jaar als minimumleeftijd voor overheidspersoneel.

Meer over