Rekeningrijden voor transport

De Europese Commissie wil voor het goederenvervoer over de weg een soort rekeningrijden invoeren. Het nieuwe ambitieuze systeem moet andere heffingen zoals tol, wegenbelasting en eurovignet gaan vervangen en het gebruik van spoorwegen en andere alternatieven aanmoedigen....

ANP

BRUSSEL

Een efficiënter gebruik van infrastructuur kan jaarlijks 110 miljard gulden besparen op kosten door milieuvervuiling, files en ongevallen. Het systeem gaat uit van het principe 'de gebruiker betaalt'. Daarbij tellen het aantal kilometers, tijdstippen, het soort wegen en de vervuiling. Een commissie moet tegen 2001 ten uitgewerkte plannen op tafel leggen.

Meer over