Regering in België staat op vallen

Regering zou uitspraak over verkoop Fortis hebben willen beïnvloeden...

BRUSSEL Het lot van de Belgische premier Yves Leterme hing donderdagnacht aan een zijden draadje na een vernietigende brief van de hoogste rechter in België. In de brief zegt voorzitter Ghislain Londers van het Hof van Cassatie dat de regering heeft geprobeerd een gerechtelijke uitspraak over de verkoop van de Fortis-bank te beïnvloeden.

Volgens Londers is ‘alles in het werk gesteld’ om het arrest van het hof van beroep over Fortis tegen te houden. Het hof bracht de regering vorige week in verlegenheid door de verkoop van de Belgische bank voorlopig stil te leggen. Dat gebeurde op verzoek van aandeelhouders die zich benadeeld voelen door de noodoperatie waarbij de wankelende bank aan Nederland en de Franse bank BNP Parisbas werd verkocht.

Leterme had eerder toegegeven dat medewerkers van zijn kabinet contact hadden gehad met rechters die de zaak behandelden, maar hij ontkende dat de regering geprobeerd had de uitspraak te beïnvloeden.

Volgens Londers heeft de regering echter wel inbreuk gepleegd op de scheiding der machten, een van de basisbeginselen van het democratische bestel. Naar zijn zeggen zou de regering hebben geprobeerd de zaak in handen te geven van andere rechters om een gunstiger uitspraak te krijgen.

De brief van Londers sloeg als een bom in bij het parlement. Voor de oppositie was het de druppel die de emmer deed overlopen. ‘Als de voorzitter van het Hof van Cassatie zegt dat de eerste minister niet de waarheid spreekt, dan kan deze niet blijven zitten’, vond SP.A-voorzitter Johan vande Lanotte.

Voorzittter Bart de Wever van de N-VA, tot voor kort een politiek bondgenoot van Letermes CD & V, vond dat de hele regering moest opstappen. Hij kondigde aan dat de oppositie vandaag meteen opnieuw de aanval op de regering zal openen, als Leterme weigert op te stappen. Volgens hem vormen nieuwe verkiezingen de enige oplossing.

Ook in kringen van de regeringspartijen nam men de zaak hoog op. ‘De rechtspraak is in een democratie onafhankelijk’, zei minister van sociale zaken Laurette Onkelinx.

Leterme zou voor het gebruikelijke vragenuurtje in het federale parlement verschijnen, maar kwam niet opdagen. In plaats daarvan riep hij het kernkabinet bijeen voor crisisoverleg. Later kwamen daar ook andere ministers bij.

Tot laat in de avond weigerde Leterme echter op te stappen. Hij zou willen dat ook minister van Financiën Didier Reynders en zijn collega van Justitie Jo Vandeurzen, beiden vicepremier, een deel van de schuld op zich nemen. Vanmiddag wordt het definitieve rapport van de procureur van het Hof van Cassatie verwacht.

Meer over