Rechtszaak over Rabobank renteswaps

Klanten van de Rabobank proberen vandaag voor de rechtbank in Amsterdam compensatie te krijgen voor de schade die zij op renteswaps hebben geleden als gevolg van de het Euribor- en Libor-renteschandaal. Zij zeggen voor vele tonnen te zijn benadeeld door de manipulatie.

Een ex-collega van Lee Stewart, voormalig Rabo-handelaar bij de Rabobank, de Brit Anthony Allen, (links) verklaarde op 20 maart onschuldig te zijn. Beeld reuters
Een ex-collega van Lee Stewart, voormalig Rabo-handelaar bij de Rabobank, de Brit Anthony Allen, (links) verklaarde op 20 maart onschuldig te zijn.Beeld reuters

Vandaag is het eerste slotpleidooi in een reeks van vier individuele zaken in het vastgoed, de horeca, de scheepsindustrie en het entertainment.

Het gaat om mkb-bedrijven die rentederivaten bij de Rabobank hebben gekocht op het moment dat Rabohandelaren in Londen stiekem de Euribor en Libor-rentetarieven in hun voordeel manipuleerden. Nu de Rabobank de manipulatie heeft toegegeven kan volgens raadsman Carel Abeln van de vier bedrijven worden gesproken van 'verzekeringsproducten en overeenkomsten die onder invloed van bedrog en dwaling tot stand zijn gekomen'.

Bij zogenoemde rentederivaten of renteswaps leggen bedrijven de rente op lopende kredieten door een ruil vast. Zij betalen daarvoor een vaste rente aan de banken en krijgen daarvoor de variabele Euribormarktrente terug. Bij heel grote langlopende kredieten kunnen de kosten hiervan flink oplopen. Volgens Carel Abeln gaat het bij een krediet van 5 miljoen met een looptijd van vijf jaar al gauw om een verlies van 7 tot 8 ton.

'Zeer schokkende manipulatie'

In de betreffende jaren zijn de rentes fors gedaald, waardoor nogal wat bedrijven verlies hebben geleden op hun renteswaps. Abeln noemt de manipulatie 'zeer schokkend'. 'De vraag is of eenieder zich voldoende realiseert wat dit betekent voor al die op het Euribor-tarief gebaseerde leningen en derivaten die de bank vele jaren met haar onwetende klanten heeft afgesloten.'

Abeln stelt in de procedures dat ze een vordering tegen de Rabobank hebben tot terugbetaling van het verschil tussen de door hen overeengekomen betaalde vaste rente en de van de Rabobank ontvangen Euriborrente. Volgens Abeln is er sprake van bedrog. 'In strijd met de swapovereenkomst heeft de Rabobank deze manipulatie 'opzettelijk niet gedeeld'. Voorts is er sprake van dwaling.

Volgens Abeln onderschat de Rabobank de consequenties. 'Dat kan wel-eens een behoorlijke mistaxatie zijn. Het ligt voor de hand dat de Rabobank binnenkort in een aanzienlijke hoeveelheid procedures zal worden betrokken.' De huidige zaak loopt voor de rechtbank in Amsterdam, terwijl er nog drie Euriborzaken door Abeln zijn aangespannen.

Zorgplichtschending

Er lopen ook nog andere procedures tegen de Rabobank 'vanwege het schenden van de zorgplicht' met deze vaak complexe rentederivaten. Pieter Lakeman heeft zelfs namens 140 mkb-bedrijven een organisatie opgezet die een schadeclaim heeft ingediend bij diverse banken, waaronder ook de Rabobank. In totaal zouden mkb'ers voor 10 miljard euro zijn benadeeld.

Ook de rente waarop hypotheekleningen zijn gebaseerd zijn mogelijk gemanipuleerd. Maar de kans op een schadevergoeding daarvoor is veel geringer omdat het veelal gaat om tientjeswerk. Een vernietiging van een dergelijke overeenkomst levert de klanten nauwelijks iets op omdat een geheel nieuwe financieringsovereenkomst moet worden gesloten.

undefined

Meer over