Rails van hier naar Singapore

Met nog een kleine tweeduizend kilometer rails te leggen, is de voltooiing in zicht van een treinennetwerk dat een groot deel van Azië en Europa omspant....

In 1960 werd voor het eerst gesproken over de aansluiting van diverse lijnen door de Verenigde Naties. De realisering van de plannen werd vertraagd door uiteenlopende oorzaken zoals de oorlog tussen Iran en Irak en het zelfgekozen isolement van Birma.

De 'Trans-Aziatische spoorlijn' loopt zuidelijk van de Trans-Siberië-express en is daarom van groot belang voor zuidelijke Aziatische landen als India en Vietnam. Het netwerk is vooral interessant voor vrachtvervoer, maar het biedt ook voor toeristen nieuwe mogelijkheden. Via allerlei vertakkingen heeft de hoofdroute directe aansluiting op lokale spoorwegen.

Een van de obstakels is de Bosporus. Er moet een tunnel worden gegraven om het Aziatische deel van Turkije met het Europese deel te verbinden. Het zal onmogelijk worden om één trein het hele traject te laten afleggen, omdat er op de hele route vijf verschillende spoorbreedtes zijn. Over vijf tot tien jaar kan de megalijn zijn voltooid, volgens spoorwegplanners.

Meer over