Raad ruziet over Awacs-kwestie

De gemeenteraad van Onderbanken heeft woensdagavond in een spoedvergadering een noodverordening om het bos bij Schinveld te kappen afgewezen. Dit is een gevoelig verlies voor waarnemend burgemeester Zuidgeest die de verordening had afgekondigd....

Zuidgeest gaat nu de gouverneur van Zuid-Limburg vragen alsnog deverordening vast te stellen. De kwestie leidde gisteravond tot tumult inde gemeenteraad. Vooral omdat ook het college verdeeld bleek. Een wethouder was het oneens met de burgemeester. Oppostiepartij ProgessiefOnderbanken noemde Zuidgeest zelfs 'arrogant' en zei het vertrouwen in hemop.

De noodverordening heeft te maken met de aanstaande kap van zes hectarebos voor de landingsbaan van AWACS-vliegtuigen.

Meer over