PvdA wenst meer lastenverlichting bij voldoende groei

De PvdA wil dat de overheid in de volgende kabinetsperiode meer investeert en de lasten voor burgers en bedrijven verder verlaagt, als de economische situatie meevalt....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Volgens Van der Ploeg ontstaat er meer helderheid tussen de coalitiepartners als in het regeerakkoord wordt afgesproken dat de overheid meer uitgeeft naarmate de economische groei de 2 procent te boven gaat. 'Zo'n dynamisch uitgavenkader voorkomt conflicten gedurende de rit.'

Van der Ploeg gebruikte het debat gisteren om de hoofdlijnen van de financiële paragraaf van het PvdA-verkiezingsprogramma, dat maandag verschijnt, bekend te maken. De partij wil acht miljard bezuinigen. Die wil zij, samen met de zes miljard die uit economische groei vrijkomt, investeren in onderwijs, kinderopvang, zorg en veiligheid. Een deel van die veertien miljard moet worden ingezet om laagbetaald werk aantrekkelijker te maken, door toeslagen te geven aan de werknemers en de belasting te verlagen voor werkgevers. Van der Ploeg opperde ook het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen extra te verhogen ten opzichte van de lonen in bedrijven.

De PvdA gaat in haar financiële paragraaf uit van een economische groei van 2 procent per jaar, maar hanteert daarnaast een pessimistisch en een optimistisch scenario, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 1,75 en 2,75 procent. In het laatste geval komt er nog eens negen miljard extra beschikbaar.

De sociaal-democraten willen het financieringstekort van 1,7 procent van het bruto binnenlands product verlagen naar 1,5 procent. Alleen als de economische groei zich volgens het gunstige scenario ontwikkelt, kan het tekort verder terug naar 1 procent.

De PvdA onderscheidt zich daarmee van de regeringspartners VVD en D66. De liberalen willen alle meevallers gebruiken om het financieringstekort zoveel mogelijk te verlagen, liefst naar nul. D66 zet in op een tekort van 1 procent.

Van der Ploeg rekende gisteren voor dat realisering van het hele verkiezingsprogramma van D66, waarvan de financiële paragraaf nog moet verschijnen, twintig miljard zal kosten: vijf miljard om het tekort te verlagen, zes miljard voor zorg, onderwijs en ouderschapsverlof en acht tot tien miljard voor lastenverlichting. 'Een halleluja-programma', aldus de sociaal-democraat. 'Na de lusten, graag de lasten, please.'

Van der Ploeg gaf nog niet aan waarop zijn partij acht miljard wil besparen. Maar de gedachten gaan uit naar Defensie en het schrappen van fiscale aftrekposten.

Meer over