Provincies gaan de recessie te lijf

De provincies Noord-Holland en Utrecht trekken flinke bedragen uit om de economie aan te zwengelen en de recessie te lijf te gaan....

ANP

Noord-Holland zet vooral in op het terrein van mobiliteit, duurzaamheid en sociale infrastructuur. De provincie wil onder meer de vernieuwing van het Hembrugterrein in Zaandam en het middenhavengebied in IJmuiden naar voren halen. Ook trekt de provincie nu al geld uit voor het oude verdedigingswerk de Stelling van Amsterdam. De provincie overweegt verder een kredietfonds op te zetten voor grote bouwprojecten en een regeling in het leven te roepen om technisch geschoold personeel te behouden voor de bouw.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben tot de maatregelen besloten om te voorkomen dat de economische situatie in de provincie verslechtert. ‘Ik ben niet iemand van paniekvoetbal’, zei gedeputeerde Jaap Bond. ‘Maar we moeten wel wat doen als provincie. We hebben nu concrete maatregelen genomen, vooral in de sectoren die het meest te lijden hebben van de recessie.’

Meer over