Pronk weigert afbreken handelshulp aan China

PvdA-minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking is donderdag in de Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met het PvdA-kamerlid Van Traa. Pronk zei er niets voor te voelen de handelsbevorderende hulp aan China te beëindigen, zoals Van Traa wil....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Hoewel Pronk weinig ziet in deze zogeheten ORET-hulp, zei hij het bedrijfsleven niet extra te willen straffen. De Kamer heeft volgens Pronk nooit eerder een verband gelegd tussen mensenrechten en handelsbevordering. Daarom zei Pronk nu geen ad hoc-beleid te willen voeren.

Pronk benadrukte verder dat het geld naar Nederlandse bedrijven gaat die in China investeren en niet ten goede komt aan het land zelf. Hij voerde verder aan dat er vooral sprake is van politieke strubbelingen en dat de mensenrechtensituatie in China niet is veranderd.

Pronk wordt gesteund door minister Van Mierlo, die de betrekkingen met China wil verbeteren, en door de VVD en het CDA. D66 sprak zich niet uit. Van Traa kondigde aan de Kamer volgende week een uitspraak over het beëindigen van de hulp te zullen vragen.

De relatie met China is verslechterd nadat Nederland als voorzitter van de Europese Unie (EU) de mensenrechtensituatie in dat land bekritiseerde. Peking heeft een zware Nederlandse handelsdelegatie de toegang ontzegd en het overleg over besteding van ORET-gelden afgebroken.

Minister Van Mierlo zei in de Kamer dat hij een discussie wil in de EU en de VN over het voorzitterschap. Hij vindt het onrechtvaardig dat een klein land dat EU-voorzitter is, wordt gestraft voor een optreden namens de Unie tegen een groot land als China, terwijl andere EU-lidstaten daar niets tegen doen.

Frankrijk, dat samen met Duitsland, Spanje en Italië de EU-resolutie tegen China niet heeft gesteund, heeft gisteren voor 1,5 miljard dollar aan Airbus-vliegtuigen aan China verkocht. 'China moet een van onze belangrijkste partners worden', verklaarde president Chirac gisteren in Peking tegenover een gehoor van Franse zakenlieden.

Meer over