Privatisering

Stroom die uitvalt bij hevige sneeuw, een toenemend aantal ongelukken op het spoor door achterstallig onderhoud, postkantoren die gesloten worden omdat het niet meer economisch rendabel is, buslijnen die opgeheven worden omdat er geld bij moet....

Nu is een aantal van deze bedrijven naar de beurs gebracht onder invloed van een kortzichtige politiek die alleen denkt in termen van marktwerking en niet in termen van dienstverlening. Deze marktwerking is vooral nuttig voor de aandeelhouders en graaiende managers, de gewone mensen ondervinden er alleen maar nadeel van. Zoals Herman Wijffels, voorzitter van de SER ooit heeft gezegd in een interview met de Volkskrant 'Dienstverlening en marktwerking van nutsbedrijven zijn twee tegenstrijdige zaken en gaan niet samen.'

Het wordt tijd dat de politieke partijen dit inzien en ernaar handelen. Komend jaar begint de marktwerking in de zorg. Het kabinet veronderstelt dat de mensen voortdurend alle aanbiedingen willen vergelijken en willen calculeren. We moeten in Nederland oppassen dat we niet afglijden naar een Amerikaanse maatschappij, waarin het recht van de sterkste geldt en het geld regeert.

Meer over