'Private WAO brengt meer banen'

Verzekeraars denken jaarlijks elfduizend arbeidsongeschikten aan een baan te kunnen helpen als zij de WAO mogen uitvoeren. Dat zijn er 2500 meer dan bij een publieke WAO-uitvoering door het UWV....

Dit valt af te leiden uit de bijgestelde offerte van verzekeraars aan minister De Geus van Sociale Zaken. Met de nieuwe offerte hopen verzekeraars dat het kabinet vrijdag besluit tot gedeeltelijke privatisering van de WAO. Ook de huidige publieke uitvoerder van de WAO, het UWV, heeft een bijgestelde offerte uitgebracht.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken de WAO-uitkering aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten de eerste vijf jaar door verzekeraars te laten uitvoeren. Het UWV blijft de keuringen doen.

Die uitkering volgt dan op de twee jaar waarin de werkgever verantwoordelijk is voor uitbetaling van de uitkering aan zieke werknemers. Na vijf jaar WAO-uitkering gaat het UWV de uitkering verzorgen, indien de betrokkene volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Als verzekeraars de WAO-uitkeringen gaan faciliteren, moeten zij bij het begin van de uitkering genoeg geld in kas hebben om de uitkering voor vijf jaar te garanderen. Bij uitkering door het UWV geldt deze eis niet.

Dit verschil maakt uitvoering door verzekeraars de eerste vijf jaar veel duurder. Uit eerste offertes van UWV en verzekeraars bleek dat privatisering de eerste jaren liefst elf miljard euro duurder is.

Om het verschil te beperken, stellen verzekeraars het kabinet voor dat bedrijven contracten voor vijf jaar afsluiten. Door deze langlopende contracten zijn verzekeraars de eerste vijf jaar nog 3,6 miljard euro duurder dan het UWV. Het kabinet hikt aan tegen deze lastenverzwaring voor het kwakkelende bedrijfsleven. Het UWV geeft in zijn bijgestelde offerte een garantie over de premiehoogte, verzekeraars wagen zich daar niet aan.

Verzekeraars hameren in hun offerte echter op de vergroting van de kans op nieuw werk door privatisering van de WAO-uitkering. Zij menen dat zij 30 procent meer arbeidsongeschikten aan het werk krijgen dan het UWV. Dat zou betekenen dat zij jaarlijks elfduizend WAO'ers aan een baan helpen. Op basis van reïntegratie door commerciële bedrijven in opdracht van het UWV zouden er 8500 aan een baan geholpen worden.

Verzekeraars houden in hun offerte rekening met de scherpe keuringseisen die De Geus op 1 juli wil invoeren. In een advies aan De Geus wijzen vakbeweging en werkgevers die scherpere eisen juist af.

Uit de offerte van verzekeraars spreekt irritatie over de besluitvorming van het kabinet. Al weken zit het kabinet in zijn maag met de lastenverzwaring die privatisering zou veroorzaken. Op 2 maart vroeg De Geus van verzekeraars binnen 24 uur nieuwe berekeningen te leveren. Getergd schrijft de lobbyclub van verzekeraars nu aan De Geus: 'Aangezien wij altijd de uiterste zorgvuldigheid betrachten, is het niet mogelijk om op deze korte termijn betrouwbare berekeningen aan te leveren.'

Meer over