Pinnen met kinderen, huisdieren en vakantiefoto's

Meer dan 135 duizend rekeninghouders van de Postbank hebben de afgelopen maand hun kinderen, hun hond of een vakantiefoto op hun bankpas laten zetten....

'Ik zie het initiatief op internet op de vreemdste plaatsenopduiken', zegt de Postbank-woordvoerder. 'Bijvoorbeeld bij een zweefvliegclub en een kanoclub waar het idee enorm aanslaat ende leden elkaar vertellen over de pasjes.'

Sinds een kleine maand kunnen Postbankklanten voor 9,75 eurohun betaalpas laten verfraaien met een eigen afbeelding. Volgensde bank past het in de trend van het personaliseren vanmassaproducten. De ING-dochter wil niet kwijt of de verkoop vande bedrukte passen winst oplevert. Een nieuwe pas zonderafbeelding kost 7,50 euro.

Tot eind november konden rekeninghouders een gratis pasje metopdruk aanvragen via internet. Ruim 50 duizend snelle klantenwisten zo'n gratis pasje te bemachtigen.

De Postbank is de eerste Nederlandse bank met deze service.SNS Bank biedt deze mogelijkheid sinds kort ook, maar kan deeerste pasjes pas tegen Kerstmis leveren. Een ander verschil isdat de eigen foto driekwart van de SNS Wereldpas beslaat. Bij dePostbank komt de afbeelding op de gehele pas. Naam, gironummer,Postbankleeuw en Maestrologo staan in de afbeelding.

Postbank en SNS Bank hebben het idee afgekeken vanAngelsaksische banken. 'In Engeland heeft de Abbey Bank al enigetijd succes met persoonlijke passen', zegt de SNS-woordvoerder.SNS Bank rekent in tegenstelling tot de Postbank geen extrakosten voor de versierde pas. Een SNS Wereldpas met of zonderfoto kost standaard 12 euro per jaar.

Niet elk ontwerp is welkom. De Postbank heeft een waslijst metonderwerpen die niet door de beugel kunnen. Zo zijn popsterren,stripfiguren, kunstwerken en gedichten niet toegestaan vanwegeportretrecht of auteursrechten. Andere taboes zijn naaktfoto's,religieuze teksten en afbeeldingen van geweld, alcohol en drugs.Wie een pasfoto op zijn pasje wil, krijgt ook nul op zijn rekest.'Zo willen we voorkomen dat andere identiteitsbewijzen wordennagemaakt. Denk aan een NS-kortingskaart', aldus de woordvoerdervan de Postbank.

Er komen zelden ontwerpen binnen die we moeten weigeren, steltde Postbank. 'Soms sturen we een ontwerp terug omdat er een logovan een bekend merk op staat. Dan mag niet volgens hetmerkenrecht. Studenten willen bijvoorbeeld een pasje met hetbeeldmerk van Heineken.'

Meer over