PERSOONLIJK

Oud-minister P. WINSEMIUS is toegetreden tot de milieu-adviesraad van Dow Chemical. Deze adviseert het bedrijf over ontwikkelingen op het gebied van wereldwijde, strategische milieuproblematiek....

Winsemius, van 1982 tot 1986 minister voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, is directeur van het organisatie-adviesbureau McKinsey & Company in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met milieustudies en de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor bedrijven. Winsemius is ook voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten en lid van het bestuur van het World Resources Institute.

Meer over