Personeel Randstad en Tempo-Team op anti-discriminatiecursus na Radar-uitzending

De medewerkers van uitzendbureaus Randstad en Tempo-Team gaan de aankomende maanden verplicht een antidiscriminatiecursus volgen.

Rens Blom
null Beeld anp
Beeld anp

Volgens een woordvoerder van moederbedrijf Randstad Groep Nederland draait de cursus om 'het herkennen van praktijksituaties waarin ongelijkheid voorkomt, en hoe personeelsleden daarop kunnen reageren'. Vorige maand bleek namelijk dat bijna de helft van de ondervraagde uitzendbureaus meewerkt aan discriminatie op afkomst.

Televisieprogramma Radar belde toen namens een fictief bedrijf met 78 Nederlandse uitzendbureaus en vroeg of er bij het voordragen van sollicitanten rekening kon worden gehouden met 'een vervelende ervaring met Marokkanen, Surinamers of Turken'. Zo'n verzoek is in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Toch liet 47 procent van de ondervraagde uitzendbureaus weten de vraag mee te nemen bij de selectieprocedure, wat leidde tot geschokte reacties van onder andere politici en brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Randstad Groep Nederland, met Randstad en Tempo-Team het grootste uitzendbureau van Nederland, gaat naar aanleiding van het onderzoek een anti-discriminatietraining geven aan zijn drieduizend medewerkers. Tempo-Team is deze weken als eerste aan de beurt, Randstad volgt daarna. De cursus duurt tweeënhalf uur en wordt gegeven naast het bestaande trainingsaanbod.

Discriminerende verzoeken

Volgens een woordvoerder van Randstad is het herkennen van discriminatie vaak lastig omdat bedrijven impliciete vragen stellen. Een voorbeeld (dat ook in de nieuwe cursus gebruikt gaat worden): een bedrijf dat zichzelf omschrijft als jong en dynamisch zoekt een nieuw personeelslid. Dat riekt naar leeftijdsdiscriminatie, maar dit wordt niet expliciet gezegd. Aan de uitzendbureaumedewerker de lastige taak uit te vogelen of deze klant hiermee bedoelt dat het uitzendbureau alleen jonge sollicitanten moet sturen. Zo ja, dan moet de uitzendbureaumedewerker duidelijk maken dat aan die wens geen gehoor gegeven kan worden.

Sommige intercedenten vinden het moeilijk zo'n discriminerend verzoek te weigeren. Medewerkers zijn bijvoorbeeld bang een vaste klant te verliezen of vrezen de reactie van hun baas als ze een opdrachtgever tegen de haren instrijken.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken komt werkt aan een plan om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Beeld anp
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken komt werkt aan een plan om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.Beeld anp

Niet tolereren

Randstad Groep liet eerder al weten werknemers te steunen als die een discriminerend verzoek weigeren, wat ook aan bod zal komen in de training. Brancheorganisatie ABU spreekt van een goed initiatief maar waarschuwt ook. 'Wat minstens zo belangrijk is, is dat de bedrijfstop zijn personeel duidelijk maakt dat discriminatie niet getolereerd wordt', zegt een woordvoerder. De ABU is ook voorstander van een brede campagne om het bedrijfsleven duidelijk te maken dat het geen discriminerende opdrachten aan uitzenders moet verstrekken.

Op de vraag of ook personeelwervers een anti-discriminatiecursus moeten volgen, laat de ABU weten 'dat zoiets nooit verkeerd is'. Ook Randstad noemt het een 'goede suggestie'. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) komt later dit jaar met een plan van aanpak om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.

Discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond blijkt onder uitzendbureaus net zo hardnekkig te zijn als onkruid tussen terrastegels. Het televisieprogramma Radar liet eerder zien hoe tientallen uitzendbureaus meewerkten aan het discrimineren van uitzendkrachten op basis van afkomst.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok schreef in een opiniestuk dat uitzendbureaus getuigen van een beperkt zicht op de ontwrichtende werking van discriminatie.

Meer over