Pensioen meenemen kan even niet

De pensioenoverdracht tussen pensioenfondsen ligt vrijwel geheel stil. Werknemers die een andere baan buiten hun sector accepteren, kunnen hun oude pensioen voorlopig niet meenemen naar het fonds van hun nieuwe werkgever.

Van onze verslaggever Frank van Alphen

‘Dit is het onvermijdelijke gevolg van de gedaalde dekkingsgraden van de pensioenfondsen’, zegt Chris Driessen, pensioendeskundige bij de vakcentrale FNV. Pensioenfondsen mogen niet meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad onder de 100 procent ligt. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen van het fonds. Als een werknemer zijn pensioenrechten meeneemt naar een ander fonds, neemt hij 100 procent mee. Dat is ongunstig voor de achterblijvers als het fonds een dekkingsgraad heeft onder dit niveau. Vorige week maakten ABP (83 procent) en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (85 procent) hun dekkingsgraad van eind februari bekend.

Volgens de FNV, de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de pensioenfondsen heeft het stopzetten van de waardeoverdrachten geen directe nadelen voor de betrokken werknemers. ‘Omdat vrijwel alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het middelloonsysteem, loopt de werknemer geen pensioenbreuk op als hij niet overdraagt’, aldus Driessen. Dat is wel het geval bij pensioenregelingen waarbij het pensioen gebaseerd is op het laatstverdiende loon.

Werkgevers en bonden verwachten evenmin dat het opschorten van de waardeoverdracht de arbeidsmobiliteit zal remmen. ‘De pensioenregeling speelt geen rol bij het veranderen van baan’, zegt Gerard Verheij van VNO-NCW.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van het aantal waardeoverdrachten per jaar. Werknemers die van baan veranderen in hun eigen sector blijven vaak bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds.

Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) droegen in 2007 ruim tienduizend werknemers hun pensioen over naar PFZW. Ruim achtduizend werknemers vonden een baan in een andere sector en hevelden hun pensioenaanspraken over naar het fonds van de nieuwe werkgever.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken herleeft het recht op waardeoverdracht zodra de dekkingsgraad weer boven de 100 procent komt. Omdat het niet eerder is voorgekomen dat de pensioenoverdracht in het gedrang kwam, overleggen de pensioenkoepels met het ministerie over de toepassing van de regels. Zo willen ze afspreken hoe ze de deelnemers voorlichten. ‘We willen ook weten hoe de wet precies moet worden uitgevoerd. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met zaken die al in behandeling zijn genomen’, zegt Gert Kloosterboer, de woordvoerder van de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen.

Meer over