Parijse denktank wil AOW-leeftijd opkrikken

De AOW-leeftijd moet omhoog. Zonder deze maatregel dreigt de Nederlandse staatsschuld in de toekomst uit de hand te lopen, zo waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs....

De Parijse denktank, waarbij de belangrijkste dertig industrielanden aangesloten zijn, denkt dat de AOW-leeftijd omhoog kan omdat Nederlanders steeds langer leven. De organisatie stelt voor AOW-grens te koppelen aan de gemiddelde levensverwachting van werknemers.

Een andere opmerkelijk advies in het jaarlijkse ‘landenrapport’ van de OESO is dat scholen kinderen niet langer vrij zouden moeten geven op woensdagmiddag. Mede hierdoor is het voor vrouwen met kinderen moeilijk een betaalde baan te accepteren.

Volgens de OESO hebben meer mensen dan vroeger op hun 65ste nog een goede gezondheid. ‘De meesten zijn dan gezond genoeg om door te gaan met werken’, aldus de OESO. De regering zou werkgevers en werknemers moeten aansporen om de afspraken over de pensioenen aan te passen.

Het kabinet heeft geen plannen om de AOW-leeftijd te verhogen, al staat in de Miljoenennota dat een studie ‘interessant’ kan zijn.

De Tweede Kamer voelt weinig voor een ingreep. Een uitzondering vormt D66. Deze partij neigt naar een stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Wel bestaat in de Kamer steeds meer steun voor een andere financiering van de AOW, waarbij rijke 65-plussers ook gaan meebetalen.

De OESO wijst er in zijn rapport op dat het economisch herstel in Nederland de afgelopen jaren minder voorspoedig is geweest dan in andere landen. Dit wordt onder meer toegeschreven aan de wettelijke regels die ontslagbescherming bieden. Als het minder goed gaat, kunnen de werkgevers te moeilijk van personeel afkomen.

Het ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie de hoofdlijnen van het OESO-rapport te onderschrijven, maar het kabinet overweegt in deze regeerperiode geen grote hervormingsoperaties meer.

In de kritiek van de OESO op het gebrekkige aanpassingsververmogen van de Nederlandse economie kan het departement zich wel vinden. Voor maatregelen op het gebied van de ontslagbescherming is het wachten op een advies dat het kabinet hierover aan de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd.

Onder andere om meer vrouwen aan de slag te krijgen, wil het ministerie voorts scholen voor- en naschoolse kinderopvang laten verzorgen.

Meer over