Paling door China-export met uitsterven bedreigd

De palingstand verschraalt en politieke laksheid kan ertoe leiden dat de paling uitsterft. Die waarschuwing geeft Albert Jan Maat, CDA-lid van het Europees Parlement en visserijwoordvoerder....

Paling is in sommige lidstaten een bedreigde diersoort geworden. ‘De stand van paling is in de Europese Unie in de afgelopen twintig jaar met de helft teruggelopen’, aldus de parlementariër. Hij presenteerde donderdag een initiatief-rapport in de visserijcommissie om de paling te redden.

Paling is van oudsher een Europese vissoort waar veel vraag naar is. Het is een trekvis – vruchtbare paling trekt vanuit Europese rivieren en meren naar de Sargassozee (ten zuiden van Bermuda) om te paaien. De kleine glas-alen zwemmen vervolgens terug richting Europa waar zij via rivieren landinwaarts trekken. De palingstand staat onder druk omdat massaal op de glasalen wordt gevist. In China wordt die opgekweekt tot paling. Het gevolg is dat nog maar weinig glasalen het Europese vasteland bereiken.

Maat wijst erop dat de binnenvisserij onder de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten valt. Hij pleit ervoor dat alle lidstaten de enorme vangsten van glasaal aan banden leggen.

Meer over