Economie

‘Overheidsmaatregelen leiden niet alleen tot uitstel, maar ook tot afstel faillissementsgolf’

Het aantal faillissementen lag in het tweede kwartaal van 2021 op een historisch laag niveau. Bijna driekwart van de herstructureringsexperts denkt dat de faillissementsgolf, die eind 2020 nog verwacht werd, door overheidsmaatregelen en gunstige economische vooruitzichten uitblijft.

Tijdens de lockdowns vreesden veel niet-essentiële winkels voor faillissementen.  Beeld ANP
Tijdens de lockdowns vreesden veel niet-essentiële winkels voor faillissementen.Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van PwC, dat honderd herstructureringsexperts sprak. De overheidsmaatregelen lijken niet alleen voor uitstel van faillissementen te hebben gezorgd, maar ook tot afstel, is de conclusie. De verwachte piek is volgens de experts opgeschoven tot het tweede kwartaal van 2022 en zal een stuk lager uitvallen. Zo zegt bijna 90 procent dat de instroom van dossiers bij de afdeling bijzonder beheer gelijk is gebleven of zelfs is afgenomen – in de vorige barometer in februari verwachtte bijna 80 procent van de experts nog dat de instroom dit kwartaal zou toenemen.

Die verwachting was voornamelijk gebaseerd op de aangekondigde afbouw van overheidsmaatregelen en terugbetalingsverplichtingen. Later werd besloten dat bedrijven het terugbetalen van belastingschulden verder kunnen uitstellen. Ze mogen er vijf jaar over doen om alles af te lossen, in plaats van drie. Daarbij zijn er extra subsidies verstrekt, zoals de NOW.

Verloren omzet

Toch betekent dit niet dat de overheid achterover kan leunen. In sectoren zoals de horeca, handel, cultuur en recreatie zullen naar verwachtingen van ABN Amro, ING en Rabobank nog flinke klappen vallen. Ondernemingen in deze sectoren hebben tijdens de lockdowns schulden opgebouwd en kunnen verloren omzet moeilijk inhalen, onder meer door personeelstekorten en nog steeds geldende beperkingen zoals de 1,5-meter.

Ook het vastgoed moet zich schrap zetten. Volgens het CBS zijn er in 2020 bijna negenhonderd fysieke winkels gesloten en wordt er twee keer meer thuisgewerkt dan voor de crisis. Dat gaat de vastgoedsector voelen, verwacht PwC.

De ondervraagde experts zien graag dat het kabinet doorgaat met maatregelen voor levensvatbare bedrijven, die met een herstructurering van hun belastingschulden overeind kunnen blijven. Ongeveer een derde van de ondervraagden wil dat er aanvullende steunmaatregelen getroffen worden – in februari was dit nog 90 procent. De experts noemden toen het verlengen van de terugbetalingsperiode als belangrijkste maatregel. Dat heeft de overheid inmiddels gedaan.

Meer over