Oude Vendex-families nemen De Twaalf Provinciën over

De beleggingsmaatschappijen die het kapitaal beheren van enkele families die ooit eigenaar waren van het Vendex-concern, hebben de arbodienst De Twaalf Provinciën overgenomen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De directeur van De Twaalf Provinciën, ex-VVD-leider E. Nijpels, is blij met de overname. 'De nieuwe aandeelhouders streven naar expansie', zo zegt hij. Gesteund door het nieuwe kapitaal hoopt hij te groeien, zowel autonoom als door overnames.

De arbodienst met 354 werknemers is in 1993 opgericht. Na een zeer turbulente beginperiode, waarin directeuren kwamen en gingen, raakte het bedrijf in rustiger vaarwater met de komst van Nijpels in de zomer van 1995.

Arbodiensten verrichten op commerciële basis de verzuimcontrole van zieke werknemers. Verder geven ze adviezen over veiliger werken. Alle werkgevers van Nederland zijn binnenkort verplicht zich bij een arbodienst aan te sluiten.

Inmiddels hebben 370 duizend werknemers via hun werkgever te maken met De Twaalf Provinciën. Nijpels wil dit aantal laten groeien, maar noemt geen streefcijfer.

In de arbowereld bestaan nog steeds veel kleinere diensten. In totaal zijn er 110 bedrijven die aan de wettelijke normen voldoen. Dat biedt volgens Nijpels voldoende mogelijkheden voor overnames. Daarnaast zijn er nog steeds veel bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij een arbodienst. Dat is vanaf 1 januari verplicht.

De Twaalf Provinciën heeft nog nimmer winst gemaakt. Dit jaar echter denkt Nijpels wel een positief resultaat te kunnen presenteren. De omzet zal zo'n 55 miljoen gulden bedragen.

Het is niet duidelijk waarom de oorspronkelijke eigenaar Balm zijn belang verkoopt juist nu er eindelijk winst wordt gemaakt. 'Balm koopt en verkoopt bedrijven over de hele wereld. Over de beweegredenen moet u bij hem zijn', aldus Nijpels. Balm geeft echter zelden tot nooit interviews.

Meer over