Oude, getrouwde soldaat kost het Pentagon fortuin

Een Republikeinse president, de oorlog tegen terreur, troepen in Irak: de verklaringen voor de almaar stijgende defensie-uitgaven van het Pentagon liggen voor het oprapen....

Amerikaanse soldaten zijn gemiddeld genomen ouder, vaker getrouwd en hebben vaker kinderen dan tien of twintig jaar geleden. Het Pentagon draait als werkgever op voor een groot deel van de uitgaven aan huisvesting en gezondheidszorg van de echtgenoten en kinderen van de Amerikaanse soldaten.

Die kosten lopen hard op. Vanaf 2000 zijn de huisvestingskosten van het Amerikaanse leger met 66 procent gestegen, en de kosten van de gezondheidszorg met 69 procent, vooral onder invloed van de uitdijende gezinnen van de soldaten. In totaal geven de Verenigde Staten dit jaar 110 miljard dollar uit aan salarissen en bijkomende kosten van de soldaten en het overige militaire personeel, tegen 74 miljard in 2000.

De gemiddelde Amerikaanse soldaat is nu 28 jaar oud, tegen 25 in 1973, het jaar dat de dienstplicht werd afgeschaft. Meer dan de helft van de soldaten is getrouwd. Het Pentagon betaalt bovendien mee aan de de kosten van de 1,23 miljoen kinderen van de Amerikaanse soldaten.

Die defensie-uitgaven lopen de komende jaren nog verder op, onder meer omdat meer omdat eenderde van het kroost nu nog jonger is dan 5 jaar.

Meer over