OR verwijt FNV uitholling van vakcentrale en stopt overleg

In de FNV laait de discussie op over de toekomst van de vakcentrale. Die ligt onder vuur door de vorming van twee grote bonden, één rond de Abvakabo en één marktbond na de fusie van vier grote bonden....

Van onze verslaggever

Gijs Herderschêe

AMSTERDAM

De ondernemingsraad van de FNV vindt dat de vakcentrale

'desintegreert'. De OR heeft het overleg met de directie stopgezet. De OR verwijt de FNV-leiding gebrek aan visie en daadkracht. Het bestuur van de vakcentrale verwerpt de verwijten.

Volgens OR-voorzitter Th. Brassé wordt de positie van de vakcentrale uitgehold: 'Met de mond wordt beleden dat de FNV streeft naar één organisatie voor de leden. Maar in de praktijk gaat nu een andere kant op.'

Hij wijst op de gang van zaken met de Rechtskundige Dienst en het scholingsinstituut FNV Formaat. 'De rechtskundige dienst wordt opgeslokt door de megabond Bondgenoten. Nu werkt de dienst nog voor alle bonden, straks alleen voor de vier fusiebonden. De Abvakabo richt een eigen bedrijf op voor ledenservice en haalt daarvoor mensen weg bij de rechtskundige dienst.'

A. Regeer, secretaris van het FNV-bestuur, vindt het verwijt gekunsteld. 'Een ongedeelde vakbeweging waarbij iedereen lid van de FNV is, zegt niets over de organisatie achter de schermen.'

Regeer ontkent dat de boedel van de rechtskundige dienst wordt verdeeld. 'Het werk van de rechtskundige dienst komt al voor 80 procent van de vier fusiebonden. Dan is het organisatorisch beter dat de dienst daar beheerd wordt. Dat is ook fiscaal aantrekkelijk. Dan hoeft er geen BTW te worden betaald en wordt er dus 17,5 procent goedkoper gewerkt dan nu.'

Brassé kritiseert ook de positie van het scholingsinstituut FNV Formaat. 'Het werkterrein is beperkt. De Abvakabo en Bondgenoten hebben hun eigen opleidingscentra. Voor hen mag Formaat niet werken. Dan blijft er heel weinig over.' Volgens Regeer moet FNV Formaat juist wél voor alle bonden werken.

Hoewel de ondernemingsraad het overleg met de directie heeft stopgezet, wil Regeer een ultieme poging wagen het contact te herstellen.

Meer over