Oproep tot bankrun of slechts waarschuwing?

Hoe handig is Pieter Lakeman? ‘Hij is een kundig boekhouder en een slimme jurist’, vindt Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters,

In de veertig jaar dat hij zich manifesteert als horzel in vennootschapsland heeft hij zelden een proces verloren. Maar de oproep om DSB failliet te laten gaan, is misschien toch een brug te ver geweest. Stibbe-advocaat prof. Daan Doorenbos kon wel drie artikelen uit het Wetboek van Strafrecht opsommen die Lakeman een veroordeling zouden kunnen opleveren. Zo zou hij in het kader van de openbare orde kunnen worden vervolgd en ook wegens smaad kunnen worden aangeklaagd.

Lakeman is niet iemand die zich daarbij gelaten neerlegt. Hij heeft naar eigen zeggen niet opgeroepen tot een faillissement, omdat DSB ‘op 1 oktober 2009 technisch al failliet was’. ‘Het faillissement is met opgepoetste balansen vooruitgeschoven. Volgens het curatorenverslag was het eigen vermogen van DSB in oktober al honderden miljoenen euro’s negatief. Onder die omstandigheden kan een waarschuwing nimmer grond voor strafvervolging zijn.’

Wie volgens Lakeman vervolgd moet worden is DNB-president Nout Wellink, die op 2 oktober stelde dat ‘de solvabiliteit en liquiditeit van DSB voldoende waren’. ‘Op grond van die onware mededeling hebben vele spaarders hun geld bij DSB laten staan en zijn ze daardoor benadeeld.’

Lakeman noemt de bron – een advocaat van Stibbe – verdacht. ‘Stibbe heeft al eerder, in de jaren negentig, op verzoek van DASA (rechtsvoorganger van Airbus) en haar toenmalige president-directeur Schrempp een onjuist gebleken strafklacht wegens laster en smaad tegen mij ingediend. Ik werd vrijgesproken en kreeg een schadevergoeding van de Nederlandse staat.’

Doorenbos is niet verbaasd over de tegenaanval. ‘Het valt op dat hij zijn uitlatingen nu typeert als een waarschuwing. Dat lijkt me bepaald niet correct: het was een onmiskenbare oproep tot een bankrun met het expliciete doel DSB failliet te laten gaan, omdat dat voor de eigen achterban goed zou zijn. Het eigen belang stond voorop en daaraan werden alle andere belangen ondergeschikt gemaakt. Dat lijkt me toch wezenlijk iets anders dan een waarschuwing van het publiek.’ Van oud zeer is zeker geen sprake. Doorenbos werkt sinds 1988 bij Stibbe en de oude koe die Lakeman heeft opgediept, zegt hem in het geheel niets.

Meer over