Op het werk (31)

'Sinds een halfjaar ben ik ambtenaar', schrijft Gàbor Oolthuis. Het klinkt wat mismoedig. Zo moet het ook bedoeld zijn. 'Een wereld van wollig taalgebruik ging voor mij open....

'Een voorstel insteken', wat op zichzelf al erg moet zijn, heet aankaarten. 'Zachtjes insteken' is hetzelfde als inmasseren. Oolthuis: 'Eerst even sonderen, anderen involveren, de meningen peilen. Indien gunstig: pousseren, dat is: krachtig inmasseren. Na het aankaarten de zaak afkaarten, en klaar.'

Wat heel lastig is: besluiten. 'Wat is het juiste beslismoment? Is er voldoende draaggolf? Is er een duidelijk begrippenkader? Indien het laatste explicitering behoeft, moet je het achterliggende redeneerpatroon nog maar kunnen volgen. Dan nog wat zorgpunten of pijnpunten wegmasseren, en de planningshorizon vaststellen. De operationalisering moet nog verbijzonderd, maar tentatief kan men al een nieuw chapiter openslaan.'

Hedje Poulus is geen ambtenaar, maar werkt nu ruim een jaar bij 'een wel zeer chique handelsbank'. Poulus, zelf afkomstig van 'de boerenbank', moet wennen aan de bedrijfscultuur. 'Er heerst een duidelijke dresscode van grijs of blauw met een dun streepje, met daarbij voor de dames een ruime hoeveelheid draagbaar goud.'

'De laatste weken', schrijft Poulus, 'hebben voor onze merchantbank vooral in het teken van de closing gestaan, maar wij, de professionals van de juridische afdeling, houden ons vooral bezig met asset structures, tax havens, narrow bodies en wide bodies (niet white bodies, zoals ik eerst verstond, en wat mij logisch leek voor vliegtuigen). Verder zijn we druk met pledgen en chargen, en als we facility agent zijn, maken we de documentatie zelf, tot aan de mortgage toe. Daartoe vinden zo nodig conference calls plaats.'

Poulus vindt het allemaal wat overdadig. 'Wat mij opvalt is dat, ogenschijnlijk, niemand moeite wil doen om de Nederlandse synoniemen te gebruiken. Laat staan dat iemand de absurditeit van sommige conversaties inziet en eens lekker in de lach schiet.'

Ook de 'interne communicatie' leidt soms tot fraaie staaltjes van vervreemding. 'De futielste mededelingen worden per memo gedaan en laatst hoorde ik twee van mijn collega's, wier kamers ongeveer tien meter van elkaar liggen, met elkaar praten via de speaker van hun telefoons. Hun kamerdeuren stonden, nota bene, gewoon open.'

Andere merkwaardige kantoorgebruiken kunt u, net als het soms bizarre jargon van de werkvloer, sturen naar: Dag in Dag uit, postbus 1002, 1000 BA Amsterdam. Faxen kan ook: 020-5626289.

Meer over